Dění na FF, Pro studenty, Reportáže, Život na ZČU

Co se děje v senátech pro FF? Díl I. Přidávám velký senát!

Díl 1

Určitě jste se na můj přehled těšili. Já taky. Ale co to? Nový název?

Jak jsem již v posledním díle informoval, proběhly volby do (velkého) Akademického senátu ZČU. No a za studentstvo jste zvolili Veroniku Flieglovou a… MĚ! Takže mám tu čest podat vám mnohem více informací o dění na akademické půdě naší milované fakulty a univerzity.

 

Ze studentských komor

S mým novým působením ve velkém senátě se rozšířil počet SK, o kterých budu informovat, na dvě. 😁 K fakultní (SK AS FF) se přidala univerzitní (SK AS ZČU).

No, a právě ta univerzitní SK se nově sestavila. Předsedkyní se stala Anna Vitáková, místopředsedou Ing. Jan Koloros a já se stal tajemníkem. 😁

Personální změny proběhly i ve SK FF, kde došlo k očekávané výměně senátorky Mgr. Böerové. Ta na svůj post rezignovala z důvodu mateřské dovolené a na její místo nastoupil PhDr. Václav Šipla, náhradník z voleb 2022.

Sliboval jsem vám na prosinec akci „Co vás trápí, to nás zajímá!“ že? Tu jsme sice museli odložit, ale konečně se uskuteční ve středu 13. 3. 2024 od 17:00 v Družbě. Tak určitě doražte, já tam budu taky. 😁

No a taky „Recyskříň“ jsem vám slíbil že? Ta je ve výrobě. Doslova. Dodělávají se do ní police v dílnách na FF a ještě dojde k její vizuální úpravě.

Se SK AS ZČU jsme spustili soutěž o lístky na MAJÁLES! Do 15. března nám můžete zaslat nápady na zlepšení ZČU. Pět nejlepších oceníme právě lístky na Majáles.

 

Dění v senátech.

Pamatujete si na první díl Co se děje v AS FF ZČU? Tak podobně jako tehdy na půdě FF se i na půdě ZČU rozdělily v senátu pozice. Předseda, místopředsedkyně, tajemník, ale i zástupci v Rozpočtové, Strategické a Legislativní komisi. Jmenovitě jsou to prof. Karban, dr. Vostrá, Ing. Sobotka a mnoho lidí v komisích. Pro zájemce přikládám odkaz na soupis všech.

Tragické prosincové události na FF UK ukázaly na bezpečnostní rizika na vysokých školách. Na půdě ZČU vznikla nová pozice konzultanta bezpečnosti. Ing. Mgr. Jaroslav Vild již ve své funkci uskutečnil první kola školení pro zaměstnané i studující na univerzitě a připravuje rozšiřování bezpečnostních prvků, jako jsou poplašná zařízení, senzory hluku aj. Velké akce univerzity začaly být nově pod dohledem policie.

Další pozici zabývající se bezpečností, ale z jiného úhlu pohledu, obsadil Mgr. Petr Šimon. Stal se ombudsmanem, zodpovědným za oblast rovných příležitostí a nediskriminaci. Pokud máte podezření na porušení sociálního bezpečí, neváhejte a anonymně ho kontaktujte.

Jak jsem již v jednom z předchozích dílů zmiňoval, na FF se slučují katedry. Nově tak Katedru filologie povede dr. Horová. Národní akreditační úřad udělil akreditaci programu „Cizí jazyky pro komerční praxi,“ a to na dalších 10 let. Schválili jsme proto podmínky přijímacího řízení, a tak se už teď těším na nové kolegyně a kolegy na podzim letošního roku. Určitě se totiž potkáme na akci Prvák. 😉

Schválili jsme několik zpráv, například Výroční zprávu o hospodaření FF za minulý rok či Plán realizace Strategického záměru. Došlo též k výměně garanta bc. programu „Sociální a kulturní antropologie“, nově se jím stal Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D. Na univerzitní úrovni jsme toho taky schválili dost, ale většina se naší FF netýkala.

A teď na nejoblíbenější a nejprobíranější téma všech setkání kterýchkoliv zástupců na univerzitě – FINANCOVÁNÍ.

Jednotný mzdový tarif, aneb jednotlivé kategorie zaměstnanců by měly mít stejný základ platu. To zní docela férově ne? Na univerzitu doputuje asi 29 milionů korun od ministerstva na platovou kohezi – vyrovnání rozdílů. A tady je ten háček. To, že ty peníze dorazí, je potvrzeno jen jednou. Co se stane, když dojde ke zvýšení platů, ale peníze na jejich pokrytí budou chybět? Zatím to vypadá, že zvýšené náklady katedry utáhnou. Nikoliv ale dlouhodobě. To by pak hrozily přesuny mezi pracovišti, změny v pracovních smlouvách a nevyhnutelně i redukce pracovních pozic.

Co FF též ovlivní je rektorátem tvořená změna metodiky rozpočtu. Na letošní rok se rozpočet fakulty nijak zásadně nemění, je tvořen ještě podle staré metodiky, ale od roku 2025 by měla platit zmiňovaná nová. A ta pro FF zatím nevypadá nejlépe. V důsledku změn by došlo k citelnému snížení našeho rozpočtu. A tak připomínkujeme, tážeme se, argumentujeme o případných změnách… Držte nám palce…

Na závěr posledního zasedání AS FF ZČU byla zmíněna i nepřehlednost webových stránek fakulty. Přestože mnohé upravit nelze, jede se povinně podle šablony univerzity, k lehkému zlepšení možná i dojde.

 

Takové tedy bylo dění na akademické půdě pro FF za poslední dva měsíce. Můžete se spolehnout, že vás i nadále budu držet v obraze. 😉

 

Předchozí díl: Díl VII. Těžký prosinec

Oficiální stránka ZČU o AS FF pro zájemce zde a o AS pro zájemce zde.

Tagged , , , , , , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *