Pro studenty

Zotero: jak (ne)citovat

Snad jednou z nejdůležitějších a nejméně oblíbených částí každé badatelské práce je citování. Na patřičných kurzech se učíme, že existuje mnoho citačních norem a že v humanitních oborech je v Českém prostředí nejužívanější ISO 690. Naneštěstí nám již není řečeno, že citovat nemusíme ručně!

Mnoho z nás zná pravděpodobně web Citace.com, který dovede vcelku dobře generovat bibliografický údaj dle ISO 690 jen na základě ISBN či DOI. Odkazování samotné je však stále na nás. Stejně tak je na nás to, abychom položku, ke které odkazujeme v textu, nezapomněli zahrnout do bibliografie. To je však něco, co v rozsáhlejších pracích bere čas, který potřebujeme jinde. Naštěstí existuje řešení: Zotero.

Zotero je aplikace, které uchovává a generuje bibliografické údaje dle preferované normy. Např. má knihovna nyní vypadá takto:

Uprostřed vidíme knihovnu a její obsah. Napravo jsou informace o konkrétní položce a nalevo naše vlastní kategorizace knihovny. Aplikaci je třeba stáhnout a nainstalovat. Je sice zcela zdarma, je ale nutné se do ní registrovat.
Poté, co máme aplikaci nainstalovanou, můžeme začít přidávat položky. To lze dělat manuálně:

Anebo můžeme Zotero nechat položku vygenerovat na základě ISBN či DOI (někdy dělá chyby, výsledek je proto lepší vždy zkontrolovat):

(Tip: Zotero dovoluje přidat rozšíření do Google Chromu, které častokrát pozná, že se právě nacházíme na stránce s článkem/knihou. My tak můžeme položku z webu uložit do naší knihovny pouhým klikem. Rozšíření lze nainstalovat v záložce Nástroje pomocí položky Přidat Konektory do Prohlížečů. Výsledek vypadá následovně.)

Úpravy a Předvolby si dále zvolíme, jakou citační normu chceme.

Je možné, že ISO-690 v Zoteru není implicitně, pak je třeba jej přes Získat další styly… vyhledat a nainstalovat.

V tuto chvíli jsme schopni vygenerovat patřičný bibliografický údaj. To lze dvěma způsoby. Jedna možnost je zkopírovat si údaj do schránky a pak vložit na potřebné místo.

 Možnost A:

Výsledek: CLARNO, Andy, 2017. Neoliberal apartheid: Palestine/Israel and South Africa after 1994. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-42992-2.

Avšak skutečný přínos Zotera vidím až v možnosti B. Tu však umožníme až instalací rozšíření do Wordu (užíváme-li MS Word, v jiných případech je třeba vše dělat ručně). Možnost instalace rozšíření najdeme v možnosti Doplňky v záložce Nástroje.

V samotném Wordu se nám objeví nová záložka Zotero.

Ta nám umožní přímo ve Wordu vyhledávat naše zdroje a vkládat do dokumentu potřebné citace.

Pozn.: Při prvním užití v aktuálním dokumentu se nás aplikace zeptá, jakou citační normu chceme.

Protože sám preferuji in-line odkazování, můj náhodný výběr několika prací vyprodukuje toto: (Parker a Rathbone 2007; Schumm 2016; Honderich 2002; Ward 2004; Churchland 2011; Šípek 1991; Chomsky a Waterstone 2020; Heimann 2020; Um 2011).

Tímto způsobem můžeme pokračovat napříč naší celou prací aniž bychom si museli pamatovat, jaké zdroje jsme užili. Na konci práce netřeba nic než kliknout na Přidat bibliografii v záložce Zotero:

Výsledek je takovýto:

HEIMANN, Mary, 2020. Československo: stát, který zklamal. Přel. Zdeněk HRON. ISBN 978-80-87595-86-2.

HONDERICH, Ted, 2002. After the terror. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-1667-1.

CHOMSKY, Noam a Marv WATERSTONE, 2020. Consequences of Capitalism: Manufacturing Discontent and Resistance [online] [vid. 2021-04-19]. ISBN 978-1-64259-383-9. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2684867

CHURCHLAND, Patricia Smith, 2011. Braintrust: What Neuroscience Tells Us About Morality. Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13703-2.

PARKER, John a Richard RATHBONE, 2007. African History: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-280248-4.

SCHUMM, Walter R., 2016. A Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption. Psychological Reports [online]. 119(3), 641–760. ISSN 0033-2941. Dostupné z: doi:10.1177/0033294116665594

ŠÍPEK, ZDENĚK, 1991. CIKÁNSKÁ OTÁZKA VE DRUHÉM DESETILETÍ ČSR (OD VYDÁNÍ ZÁKONA č. 117/27 DO MNICHOVSKÉHO DIKTÁTU). Český lid. 78(4), 271–275. ISSN 0009-0794.

UM, Eric van, 2011. Discussing Concepts of Terrorist Rationality: Implications for Counterterrorism Policy. Defence and Peace Economics [online]. 22(2), 161–179. ISSN 1024-2694. Dostupné z: doi:10.1080/10242694.2011.542337

WARD, Colin, 2004. Anarchism: a very short introduction. Oxford ; New York: Oxford University Press. Very short introductions, 116. ISBN 978-0-19-280477-8.

Výslednou bibliografii si pak můžeme upravit dle preferencí žurnálu či vydavatele.

Zotero je z mého pohledu pro badatele to, co je bič pro Indiana Jonese a je jen otázkou času (nebo by mělo být), kdy se dostane do sylabu výše zmiňovaných kurzů. Do té doby se o něm budoucí badatelé mohou dozvídat alespoň touto formou.  

Tagged , ,

About Sergej Kish

Propagátor determinismu, střídmý naturalizátor morální a politické filozofie, milovník humoru, vína a občasného nemluvení.
View all posts by Sergej Kish →

2 thoughts on “Zotero: jak (ne)citovat

  1. Zotero také používám, ale jsou i další citační manažery (např. Mendeley). Takže chce to vyzkoušet, co komu vyhovuje. A také nám nikdo o citačních manažerech neřekl, ale náhodou jsem na to narazila během doktorského studia. Tak ať se tato informace šíří do povědomí všech studentů 🙂

  2. Dobrý den,
    mám jeden problém s aplikací Zotero a nevím si s ním již vůbec rady. Při vytvoření citace ve wordu, se mi nikdy nezobrazí požadované [cit….]. Nevíte prosím, proč je tomu tak? Datum zobrazení online článku píši do ikony Přístup, pod zadáním URL.
    Velice Vám děkuji za odpoveď. 🙂

Comments are closed.