Kultura, Z našeho oboru

Město Černošín – zlatá studna pro regionální historiky?

Úvod

Město Černošín se nachází v okrese Tachov v Plzeňském kraji, nedaleko královského města Stříbra. Ač se na první pohled může zdát, že se jedná o obyčejné a ničím zajímavé město, které se nachází na území tehdejších Sudet, opak je pravdou. A není to případ pouze Černošína, nýbrž spousty dalších menších měst na území České republiky! Město Černošín však bylo vybráno záměrně pro názornou ukázku.

Stručná historie města

První písemné zmínky o městě pocházejí z roku 1290, kdy byl Černošín pouze poddanskou obcí. Jejímu vývoji napomohla obchodní cesta, která vedla ze západu do středu Čech. Již od roku 1384 stál v obci kostel (dnes kostel sv. Jiří), který byl v roce 1445 povýšen na kostel farní. Fara posléze spadala pod rod pánů ze Švamberka, a to až do 17. století. Právě ze symbolů rodu Švamberků město získalo část svého znaku, který je dodnes platný. Jedná se o stříbrnou labuť se zlatým zobákem na červeném poli. Obec se dále rozvíjela a stala se centrem obchodu a řemesel. Bohužel vzkvět narušila třicetiletá válka, která se okolím prohnala a zanechala město takřka vylidněné. Nicméně se do Černošína zanedlouho opět začali stěhovat lidé a městečko dále vzkvétalo. V roce 1873 ho nechal císař a král František Josef I. povýšit na město. Na přelomu 19. a 20. století se ve městě rozšířil průmysl, konkrétně šlo o výrobu obuvi v továrně bratří Richtterů. V roce 1938, po Mnichovské zradě, bylo město připojeno k Velkoněmecké říši. Nutno dodat, že obyvatelstvo Černošína bylo od 19. století z drtivé většiny německé národnosti. Město Černošín bylo osvobozeno americkou armádou z 97. pěší divize 6. 5. 1945.

Regionální historie

Regionální historie, či regionální dějiny, jsou předmětem zkoumání celku, který je menší než jeden stát v rámci národních dějin. Cílem regionálních dějin je přiblížit historii daného kraje, města, obce atd. za účelem buď didaktického využití, nebo odborného výzkumu. Nutno dodat, že v některých případech může být výzkum problematický kvůli historickým událostem. Jedním z těchto případů je právě Černošín.

Regionální historie Černošína?

Dle stručné historie města se na první pohled může zdát, že zde prakticky není co zkoumat. Ovšem realita je docela odlišná! Potenciálně atraktivních subjektů pro výzkum je v Černošíně a jeho blízkém okolí hned několik. Pro historiky, které zajímá období středověku, může posloužit nedaleký hrad Volfštejn, který stojí na Vlčí hoře už od druhé poloviny 13. století. Pro ty, které více zajímá novověk, může být atraktivní bitva u Třebele z roku 1647, kdy se u stejnojmenného hradu odehrála bitva mezi švédskými a císařskými vojsky. Hrad se do dnešních dob, krom sýpky, bohužel nedochoval, protože byl na příkaz císaře Ferdinanda III. zbourán kvůli špatnému stavu. Historici, které více lákají spíše moderní dějiny, si také přijdou na své, protože o událostech z 2. světové války v Černošíně zatím nemáme moc informací, a to dokonce ani o osvobození americkou armádou v květnu 1945. 

Závěrem

Je zde jmenováno několik příkladů pro potenciální výzkum, avšak možností může být samozřejmě mnohem více! Ona „propast“ v místní historiografii je zapříčiněna hlavně tím, že město bylo od roku 1938 do roku 1945 městem Velkoněmecké říše a po 2. světové válce se sem nastěhovali noví obyvatelé z koutů celé České republiky. Regionální dějiny si také prošly značnou krizí během období komunismu v Československu, kdy na ně nebyl kladen příliš velký zřetel. Situace se začala lepšit až po revoluci v roce 1989. O Černošíně vznikla v roce 1990 menší publikace k 700. výročí existence města (1290-1990) v nákladu 500 kusů. Jedná se o dílo kolektivu autorů, kteří dali dohromady ucelený svazek stručných dějin města zkoumáním a překládáním (kroniky před 20. stoletím jsou psány v kurentu a v drtivé většině německy) kronik fary, města a školy, které jsou uložené ve státním okresním archivu v Tachově. Situace se tedy začala lepšit. K 150. výročí Černošína jakožto města byla v roce 2023 (1873-2023) autorem Miroslavem Cvrkem, regionálním historikem Stříbrska, vydána publikace se zaměřením na 19. století ve městě Černošíně. Ve městě se dokonce nachází i muzeum. V regionální historii Černošína je tedy vidět určitý posun vpřed, jehož součástí může být kterýkoliv zapálený historik, či amatérský badatel.

Tagged , , ,

About Tomáš Fiala

Studuji historii na katedře historických věd ZČU. Z historie mě nejvíce zajímá 2. světová válka, dějiny USA a dějiny novověku. Ve volném čase rád sleduji filmy, nebo se věnuji čtení.
View all posts by Tomáš Fiala →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *