Dění na FF, Pro studenty, Reportáže, Život na ZČU

Co se děje v AS FF? Díl I. Nové začátky

AS

Akademický senát Fakulty filozofické. Jinak zvaný též jako Fakultní senát, či Malý senát má dlouhodobě jednu nevýhodu: málokdo ze studujících ví o jeho existenci. Co to je, kdo tam je a k čemu vlastně je? V posledních volbách do mě byla vložena důvěra od studentů naší fakulty, a tak jsem se stal senátorem. Rád vás tedy budu informovat a propojovat tak tento velice odlišný administrativní svět s tím naším prostším studentským. Dnes se podíváme na obecné informace a průběh prvního zasedání.

 

Obecně

Přestože by se mohlo zdát, že pouze FF je díky oborům jako Společnost a politika, či Mezinárodní vztahy na takový orgán dobře připravena, svůj vlastní senát má každá fakulta ZČU. Ve skutečnosti každá veřejná vysoká škola musí mít podle zákona o vysokých školách (§ 23 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. a/) své vlastní senáty. Ty jsou složeny ze zvolených zástupců pedagogů, ale i studentů daných fakult. To je spousta lidí diskutující o spoustě věcí. A aby to nebyly pouhopouhé debatní kroužky, každý fakultní senát má jisté kompetence, kterými napomáhá k hladkému chodu na svých univerzitách.

V případě našeho senátu máme deset pedagogů a pět studentů, kteří vždy po dobu dvou let zastupují akademickou obec FF. V současném volebním období pro roky 2023–2024 jsou to abecedně: dr. Boček, dr. Hirt, dr. Hložek, dr. Jurek, dr. Kastnerová, dr. Kodet, dr. Kratochvíl, dr. Němcová, dr. Schuster a dr. Zákravský za pedagogy a Mgr. Böerová, Líbal, Mgr. Matějková, Bc. Tvrz a Mgr. Vatensever za studenty. My všichni jsme byli zvoleni v posledních volbách do AS konaných 8. a 9. listopadu 2022.

Nabízí se tedy otázka, o čem tento orgán může rozhodovat? Akademický senát fakulty je tady proto, aby například rozhodoval o návrzích děkana na zřízení, sloučení, či zrušení fakultních pracovišť, schvaloval vnitřní předpisy, kontroloval a schvaloval rozdělení finančních prostředků, vyjadřoval se k návrhům studijních programů, ale i třeba jmenoval, či odvolal děkana. Velice zjednodušeně řečeno, fakultní senát je kontrolním a poradním orgánem vedení fakulty s možností vznášení vlastních návrhů. Teď vás určitě napadá „Jsou za tuto práci placeni?“ a odpověď je jednoduchá: nejsme. Energie a čas je chodu fakulty věnována nad rámec našich studijních a pracovních povinností.

 

Zasedání

První a tím pádem i ustavující jednání pléna AS FF ZČU se uskutečnilo 20. ledna 2023 od 13:00 v zasedací místnosti SO 214 na děkanátu FF. Bylo zapotřebí zvolit vnitřní strukturu senátu, tj. volba předsedkyně/předsedy, místopředsedkyně/místopředsedy, tajemnice/tajemníka a zástupkyni/zástupce akademické části a studentské části. Děkan FF dr. Šanc pověřil prozatímním vedením dr. Hirta jakožto nejstaršího senátora. V úvodu nás děkan přivítal a poblahopřál nám ke zvolení podáním ruky. Zároveň poděkoval všem za ochotu věnovat svůj čas fakultě. Následně se rozloučil, neboť jakožto člen vedení FF se prvního jednání nemůže účastnit.

Dr. Hirt určil dr. Kratochvíla a dr. Zákravského na pozice skrutátorů pro hlasování (to jsou ti co sčítají hlasy při volbách). Do volební komise určil dr. Schustera, dr. Jurka a Mgr. Matějkovou. Všichni s navržením souhlasili, byli námi schváleni, a tak se mohlo přistoupit k první volbě. Na pozici předsedy byl navržen dr. Schusterem dr. Kodet, který s návrhem souhlasil. Nikdo nenavrhl nikoho dalšího, takže v tomto případě byl výsledek značně předvídatelný. Volilo se ve druhé místnosti, kde byla umístěna urna pro zachování tajnosti hlasování a světe div se, dr. Kodet vyhrál. Nyní tak převzal od dr. Hirta vedení a už to jelo!

Následovala volba místopředsedkyně, kde Dr. Kodet navrhl na pozici dr. Kastnerovou. Ta návrh přijala a poněvadž opět nikdo další navržen nebyl, byla nepřekvapivě zvolena. Zvrat však přinesla volba tajemníka. V prvním kole navržení dr. Boček a dr. Zákravský ve volbě remizovali! Sedm ku sedmi s jedním lístkem neplatným. Dr. Boček se rozhodl odstoupit z druhého kola, ale dr. Kodet navrhl jako náhradu mě! Sice překvapen, ale potěšen, jsem návrh přijal, ale volby prohrál čtyři ku devíti. Standardně pak už proběhla volba zástupce akademické části, kde dr. Kratochvíl těsně vyhrál nad dr. Hložkem.

Opětovně trochu vzrušení přinesla volba zastupitele studentské části. Byl navržen Mgr. Vatansever a Mgr. Matějková. Nastal však problém. Mgr. Matějková byla členkou volební komise, tudíž ve střetu zájmů. Než aby se muselo měnit složení komise, tak návrh odmítla, ale sama obratem navrhla mě. Opětovně potěšen jsem návrh přijal, ale taktéž jsem byl opětovně nezvolen. Dva ku jednomu hlasu pro Mgr. Vatansevera, našeho nového zástupce studentské části senátu.

Tak proběhlo první zasedání pléna AS FF ZČU. Příště se setkáme 24. února 2023 a můžete se spolehnout, že vás budu držet v obraze.

Oficiální stránka ZČU o AS pro zájemce zde.

Tagged , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →