Eseje, Studentský život, Úvahy a zamyšlení, Ze studentského života

Někdy je prostě třeba vypnout.

Duševní nepohoda „Proč bychom se netěšili, když nám pánbůh zdraví dá…”, praví text známé české opery a je v něm spousta pravdy. Zdraví nadevše! Při každém loučení s babičkami slyším “no a hlavně to zdravíčko”! No jo! Ale co dělat, když zrovna to zdravíčko není a člověk cítí celkovou, především duševní, nepohodu? Co s tím? Odjížděla jsem z Čech s hlavou plnou otázek. Přepracovaná, přetažená, připravená na zasloužený odpočinek. Školní rok mě fakt vysílil. Asi jako většina studentů mám také…

Celý článek

Eseje, Úvahy a zamyšlení

Evropské pohádky o čínské realitě

Poválečná situace v padesátých letech minulého století dala vzniknout dystopické větvi světové (převážně potom evropské) literatury. Typickým znakem pro dystopické romány je společnost, která se vyvinula špatným směrem a pod nadvládou totalitního systému se sama žene do záhuby. V této souvislosti nelze nezmínit autory jako Ray Bradbury, Karel Čapek nebo George Orwell, kteří svými dystopickými romány proslavili. A možná právě u jednoho ze zmíněných autorů čerpala Komunistická strana Číny inspiraci pro svůj stranický program.  Když fouká vítr, ohýbá se tráva:…

Celý článek

Zdroj: shutterstock
Eseje, Úvahy a zamyšlení, Zajímavé

132 dní, aneb na Ukrajině je stále válka

132 dní. Více než 46 tisíc mrtvých. Nejméně 400 pohřešovaných. Zhruba 13 tisíc zraněných. Přes 15 milionů těch, kteří byli donuceni opustit své domovy. Přinejmenším 2 tisíce zničených budov. To je válka na Ukrajině v číslech od jejího vypuknutí, které bylo zapříčiněno ruskou invazí nad ránem ve čtvrtek 24. února 2022 do dnešního dne, tedy k 6. červenci 2022. Zatímco příčina ruského útoku se zdá být jasná, konec a staronová pozice Ukrajiny na evropském kontinentu i nadále zůstávají předmětem nekončících…

Celý článek

Eseje

Etika péče a zákony o sexuálním násilí

V roce 2006 vydala Virginie Held knihu The Ethics of Care. V té se Held snaží charakterizovat podobu třetího největší proudu moderní etiky – etiky péče. (Zbylé dva jsou deontologická a konsekvencialistická etika. Někdy se jako samostatný proud vnímá i etika ctností). Etika péče, zjednodušeně, je dle Held taková etika, jejímž hlavním fokusem není spravedlnost, ale vztahy. Nejde o abstraktní morální teorii bez emocí, ale o snahu vyzdvihnout a udržovat při životě naše vztahy a naši vzájemnou závislost. Tato etika nemá nahradit…

Celý článek

Eseje

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč nepřijmou stejnopohlavní sňatky

V České republice homosexuálové stále nemají právo vstoupit do manželského svazku. Návrh zákona, který by to umožnil, již existuje. V poslanecké sněmovně je však buď zcela ignorován, nebo odmítán. Odmítán je přitom na základě stále se opakujících a stále slabých argumentů. Před letošními sněmovními volbami tak není nic vhodnějšího než chabost těchto argumentů vyvést řádně na světlo. Před tím však pár faktů o registrovaném partnerství.  Není sebemenších pochyb o tom, že registrované partnerství není na stejné rovině jako manželství. Registrace samotná není…

Celý článek

Eseje

O činnosti morální filozofie, principu lidství a uprchlících

Kdo může říct, že je dobrý, nebo něco tomu podobného? Jednou z možných odpovědí je, že nikdo. Druhou, že všichni. Takové odpovědi jsou umožněny tím, co se nazývá etický relativismus. Status takového relativismu je bezesporu významnou otázkou, obzvlášť pak v dnešní post-faktuální době, není však zatím soustem, kterému bych si dovolil čelit zpříma. Více stravitelná, snad ne tak dlouhá a stejně potřebná je však reflexe oblasti filozofického bádání, která nás ke stanovisku etického relativismu přivádí. Jedná se o morální filozofii. Konkrétním cílem…

Celý článek

Eseje

(Ne)svoboda vůle a ekonomické (ne)rovnosti

Stanovisko tzv. determinismu tvrdí, že člověk postrádá schopnost být původcem svých myšlenek a činů. Je-li tomu skutečně tak, má tento fakt překvapivé konsekvence pro mnohé sociálně-politické instituce. Nadevše miluji řeči, dle kterých jsou společensko-humanitní obory a jejich „objevy“ naprosto irelevantní pro společnost, resp. pro slušně pracujícího člověka. Miluji je proto, že neexistuje nic, co je snadněji vyvratitelné. Miluji je, protože je vskutku jednoduché ukázat, že mám pravdu a tím si polaskat své ego. A jelikož mám volné ráno, právě to…

Celý článek

Eseje, Pro studenty

Filozofové, pozor na hubu!

Řeči filozofů mají vliv i mimo akademickou půdu a za skutečnost, že se o tom neví, si mohou sami filozofové. Jakožto filozofové (či jedinci s humanitním zaměřením obecně) jste se dočkali otázky typu: „K čemu ti to bude?“ Jednoduchá otázka, na kterou je ale těžké dát smysluplnou odpověď. Taková odpověď je totiž časově náročná – a kdo má na takové odpovědi mít čas? Není divu, že se ne-filozofové na takovou otázku neustále ptají. Vždyť se pořád nedočkali uspokojivé, tj. krátké,…

Celý článek