Dění na FF, Pro studenty, Reportáže, Život na ZČU

Co se děje v AS FF ZČU? Díl VI. Slučujeme katedry…

VI

Čtení na 5,5 minuty

Akademický senát Fakulty filozofické. Jinak zvaný též jako Fakultní senát či Malý senát má dlouhodobě jednu nevýhodu: málokdo ze studujících ví o jeho existenci. Co to je, kdo tam je a k čemu vlastně je? V posledních volbách do mě byla vložena důvěra od studentstva naší fakulty, a tak jsem se stal senátorem. Rád vás tedy budu informovat a propojovat tak tento velice odlišný administrativní svět s tím naším prostším studentským. V dnešní DOUBLE epizodě se podíváme na dění za září a říjen.

 

Ze studentské komory

Jak již mnozí, převážně v prvním ročníku, zaznamenali, proběhla akce Prvák! O ní už bylo psáno více než dost, a tak jen přidám odkaz na video z letošního ročníku. Doufám i za celou SK, že se vám líbila. 

V současné době probíhají finišovací práce na průvodní dokumentaci k RecySkříni, takže pokud půjde vše podle plánu, za měsíc či dva už by mohla být uvedena do provozu. 😉 

Zároveň též plánujeme event „Co vás trápí, to nás zajímá!“, kde se s námi můžete setkat a neformálně podiskutovat nad něčím dobrým k pití. Starší studenti již znají, v dubnu proběhlo první setkání. 😁

 

Zasedání senátu

Velkým evergreenem všech jednání je financování. A ani zářijové s říjnovým nebyla výjimkou. Počínaje celým vysokoškolským vzděláváním, přes fakulty, katedry a jednotlivé zaměstnance není situace dobrá. Ministr školství Mikuláš Bek slíbil navýšení rozpočtu pro vysoké školy o jednu miliardu. Podmínkou však musí být prokázání srovnávání platů zaměstnanců VŠ. Tady se tak problém pro FF přesouvá na půdu Univerzitního senátu ZČU, kde probíhá aktivní diskuse o změnách v metodice rozpočtu. Jak to pro nás dopadne je ale zatím ve hvězdách. Celostátní stávka „Hodina pravdy“ humanitních a společenskovědních fakult ze 17. října na problém podfinancování upozorňující, zaznamenala spíše negativní ohlasy veřejnosti a mizivý zájem osob v rozhodujících pozicích.

Skutečně dobrých zpráv je za poslední měsíce asi jako šafránu. Pozitivní je například zapojení ZČU do projektu EUPeace, který má podporovat kooperaci mezi univerzitami v Evropské unii. Z FF se například poslední schůzky členů této aliance v říjnu účastnil doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Mezi méně pozitivní zprávy pak patří plánované zrušení časopisu „Acta Fakulty filozofické“ a to k 31. prosinci 2023. 

Zemřel prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., významný archeolog, orientalista a historik, jedna z nejvýznamnějších osob na FF. Na zářijovém setkání jsme uctili jeho památku. Ve vědecké radě a jako garantka magisterského programu Kulturní studia Blízkého východu ho nahradila doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc., etnoložka a historička.  

Debatuje se, zatím jen na teoretické rovině, o budoucnosti knihoven ZČU. Zazněl totiž ze strany vedení ZČU návrh na převod knihoven do rukou jednotlivých fakult. To by pro nás znamenalo velkou finanční zátěž za knihovnu na Sadech Pětatřicátníků.

 

A tím, co pojmenovalo i dnešní díl, se stala reorganizace jazykových kateder.

Katedra anglického jazyka a literatury – KAJ, Katedra germanistiky a slavistiky – KGS a Katedra románských jazyků – KRO budou v rámci úsporných opatření sjednoceny do jednoho pracoviště. Od tohoto kroku si fakulta slibuje zachování studia jazyků na FF. V současné době omezených nejen finančních, ale i personálních a materiálních zdrojů tak bylo rozhodnuto s těžkým srdcem všech zúčastněných v senátu. Nově vznikne od 1. dubna 2024 Katedra filologických studií.

Největší obavy plynou z možné ztráty kontaktů současných kateder v zahraničí a v akademické obci. Například Katedra germanistiky a slavistiky se obává odlivu financí od zahraničních partnerů podporujících program Bavorská studia. Na druhou stranu se očekává lepší mezioborová spolupráce, koordinace studijních plánů a komunikace (například při stále probíhající akreditaci bakalářského programu Cizí jazyky pro komerční praxi na NAÚ). Přechodné zvýšené finance spojené se slučováním kateder budou poskytnuty ze strategického fondu. Pokud by se podařilo akreditaci Cizích jazyků pro komerční praxi získat, mohlo by dojít k navýšení počtu studujících, což by mělo za výsledek příliv peněz pro FF a novou katedru.

 

Na závěr už jen zmíním obměnu v Disciplinární komisi FF. Kolegyně senátorka, Mgr. Matějková, byla společně s dalšími studenty (Mgr. Grygarová, Kasl) a pedagogy (dr. Chroustovský) jmenována za odchozí členy. Přeji jim pevné nervy a chladnou hlavu při posuzování studentských přestupků. 😊

 

Takové bylo dění na FF za poslední dva měsíce. Tak zase příště. Můžete se spolehnout, že vás budu držet v obraze.

Předchozí díl: Díl V. Nový název univerzity?

Oficiální stránka ZČU o AS FF pro zájemce zde.

Tagged , , , , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →

1 thought on “Co se děje v AS FF ZČU? Díl VI. Slučujeme katedry…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *