Kultura / Události, Úvahy a zamyšlení

Chceme prosklené hrady a vybetonovaná oppida?

Při cestách skrze celé Česko čím dál častěji narážíme na památky, kterým noví majitelé vracejí jejich původní lesk a slávu. Všechny rekonstrukce probíhají pod dohledem památkářů postupujících podle přesných regulí, ale přesto se setkáváme s diametrálně odlišnými přístupy při obnově pamětihodností. Někdo volí tradiční cestu, kdy se snaží třeba i původními metodami obnovit stavbu tak, aby vypadala autenticky. Narazit však můžeme i na velice odvážné projekty, které respektují původní formu, ale zároveň objekt oživí moderními prvky a nezáleží na tom,…

Celý článek

https://www.stilltesting.cz/portfolio/slepeskvrny/
Recenze, Úvahy a zamyšlení, Z našeho oboru, Zajímavé

Prokopovy Slepé skvrny

Sociolog Daniel Prokop vydal roku 2019 knihu s názvem Slepé skvrny: o chudobě, vzdělání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Tato kniha má nabízet vhled do současných problémů, které sužují českou společnost nejen v tuzemsku, ale i v rámci evropského společenství. Kniha si během krátké doby získala nemalou pozornost a nutno říci, že naprosto zaslouženě. Prokop v ní otevírá témata, která jsou pro pochopení současného stavu v České republice naprosto nezbytná a běžný občan nemá příliš možností se k nim vlastní cestou dostat. A…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Předvánoční čas bez stresu – jde to vůbec?

Již druhý advent je za námi a co nevidět tu budu vánoční svátky. Těšíte se? Já ano. Toto období pro mě má od dětského věku specifický význam. Už když 1. prosince otevřu první okénko (čajového) adventního kalendáře, vždy vnímám onu magickou atmosféru, která celé vánoční svátky obklopuje. K mému zjištění jsem však ve svém okolí v drtivé menšině. Vždy když přijde s někým dospělým na podobné téma řeč, obvykle se mi dostane nechápavého pohledu a konstatování, že celé svátky jsou…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Mezigenerační (ne)shody

Asi každý z nás alespoň jednou v životě slyšel věty jako „To já, když jsem byl v tvém věku, (…)”, „Když byl svět ještě v pořádku …” a mnoho dalších jejich odrůd. Hlavní myšlenka v těchto větách spočívá v jakémsi srovnání, o které se úporně snaží povětšinou generace starší. Generace, která ještě živě pamatuje nedemokratický režim a jejíž rodiče se většinou narodili do světa, který svírala druhá světová válka. Mám na mysli generaci našich rodičů – Husákovy děti, zlatý ročník sedmdesát apod. Tito lidé se narodili…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení, Zajímavé

Omezování přístupu k interrupci

Interrupce je tématem, které se v posledních letech jednou za čas objeví v médiích a zvedne vlnu různých názorů. V nedávné době se tak stalo znovu v souvislosti s projednáváním zpřísnění pravidel interrupcí na Slovensku, kde je už tak poměrně těžké zařídit si interrupci.  Dalším příkladem státu, kde došlo v posledním roce k omezení interrupcí, je Polsko. Jsou zde zakázány téměř veškeré interrupce. Povoleny jsou jen v případě, pokud je ohrožen život matky nebo pokud je těhotenství následkem incestu či…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Subjektivní významy objektivních slov

Slova – neutrální nástroje naší řeči, které nám umožňují formulovat naše myšlenky a dorozumívat se s okolím. Slova jsou něčím, co neodmyslitelně potřebujeme v každodenním životě. Skládáme je do vět, a ty následně využíváme v běžné komunikaci, psaném projevu, ale především ve vlastních myšlenkách, názorech a postojích. Díky slovům můžeme „zhmotnit” své myšlenky. Dennodenně nám slova slouží jako jakési nástroje k našemu dorozumívání, a to jak s okolním světem, tak i s námi samotnými.  Po většinu času jako neutrální nástroje. Domnívám se totiž, že slova…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Autenticita Kunderova Falešného autostopu

Falešný autostop povídka ze sbírky Milana Kundery Směšné lásky. Stejně jako zbytek povídek i Falešný autostop popisuje útrapy a úskalí partnerských a milostných vztahů. Konkrétně se zde setkáváme s párem, který si dlouhou cestu krátí na první pohled nevinnou hrou, v níž dívka předstírá, že je stopařka a chlapec jí nabízí odvoz. Během cesty se na oko seznamují a oba se vydávají za postavu, kterou si zvolili. Celá hra však začíná eskalovat jejich příjezdem na hotel, kde se společně ubytují, přičemž stále…

Celý článek

siluleta hlavy muže, která vzkvétá poznáním
Úvahy a zamyšlení

K čemu mi vlastně bude analytická filozofie?

Otázka kterou jsem si kladla při zapisování předmětu do rozvrhu. Po absolvování analytické filozofie už znám odpověď. Zkušenost se pokusím zprostředkovat. Studium analytické filozofie podobně jako celé studium na filozofické fakultě dle mého názoru značně posiluje komunikační dovednosti studentů. Dalo by se diskutovat o vlivu vysokých škol na komunikační dovednosti obecně, jelikož sama na sobě shledávám, že jsem se od mého prvního semestru na vysoké škole značně posunula, co se rychlé a efektivní komunikace týče. Napsat e-mail vyučujícímu pro mě…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení, Zajímavé

Autorova nesmrtelnost

V roce 1969 se Michel Foucault ve své přednášce Co je to autor dotkl široce známého tématu, totiž příbuznosti psaní a smrti. Tuto příbuznost můžeme vidět hluboko v historii. Řekové chtěli pomocí vyprávění udržet hrdinu nesmrtelným. Snažili se, aby činy, které vykonal, žily společně s jeho jménem navždy. Brzká smrt tak hrdinovi přinesla nesmrtelnost jména. Ve středověkém arabském příběhu Tisíc a jedna noc je také život získán pomocí příběhu. Šahrazád vyprávěním oddaluje svou smrt a odměnou za poutavé a dlouhé…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Vlci mezi námi

Určitá hierarchie v lidské společnosti není něčím neobvyklým. Jakési rozložení moci je pozorovatelné všude kolem nás, ač se nemusí nutně jednat o striktní hranice mezi jednotlivými „stupni”, stále je možné odhalit rozdělení na základě jasných charakteristik, které jsou pro danou úroveň společné. Nemělo by tedy být žádným překvapením, že v takové hierarchii musí být přirozeně někdo výše, a naopak někdo níže. V čím nižším stupni se nacházíme, tím více můžeme pozorovat právě snahu o (do jisté míry) revoltu, která by…

Celý článek