Básně

Dítě viník – báseň o Ukrajině od Ukrajinky

Na jedné z hodin češtiny nám ukrajinská uprchlice přednesla svou báseň. Báseň napsala v reakci na zabití tříměsíčního dítěte Ruskem. Poprosil jsem ji, zda bych báseň mohl představit lidem v Česku. Zde je můj překlad. Níže je znění v původním jazyce. Co stihnete udělat Za tři měsíce života? Abyste si zasloužili konec své pouti?   Možná se to dítě snažilo o vlastní zásah do světa? Nebo možná bojovníky motivovalo aby rozhořeli oheň, který tak ničí Ukrajinu.   Místo, kde sami…

Celý článek

Pro studenty

Kurz rychlého čtení od ZČU zdarma

Snad každý z nás ví, co je rychlé čtení – jde o styl čtení, který je nejvíce aplikovaný těsně před zkouškou nebo referátem. Avšak stejně jako se vším existuje rychlé čtení, které funguje (tj. je doprovázeno i porozuměním, nejen pocitem, že jsem něco udělal) a takové, které ne. To rychlé čtení, které není děláno s panikou, ale naopak s velikým klidem a velikou mírou koncentrace, má své speciální techniky. Techniky, které staví na poznatcích o anatomii očí a mozku. A…

Celý článek

Studentský rádce, Tipy pro studenty

Dokumenty, které Ukrajinci potřebují k získání českého státního občanství

Mnohé Ukrajince nyní čekají těžké časy (žádná změna). Pro mnohé z nás, co již nějakou dobou žijeme v ČR, existuje „jednoduché“ východisko v podobě státního občanství. Úřednice z krajského úřadu mi poskytla strukturovaný seznam dokumentů, které je třeba předložit při žádosti o české státní občanství. Protože již na žádosti sám intenzivně pracuji, napsal jsem do seznamu i vlastní tipy. Žádost (písemná, náležitosti dle SŘ, patrno zda a z jakých důvodů se žádá o prominutí některé z podmínek) – adresovaná Ministerstvu vnitra ČR…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Hodiny posledního soudu

Časopis Bulletin of the Atomic Scientists před nedávném publikoval svou každoroční zprávu o tom, jak blízko jsme konci světa. Zpráva shrnuje výsledek vývoje v oblastech nukleárního zbrojení, klimatické změny a jiných „ničivých technologií“ do prosté metafory: hodin, které odpočítávají čas do půlnoci. Půlnoc znamená konec.  Za rok 2021 jsme se k půlnoci ve skutečnosti nepřiblížili. Zůstali jsme na 100. vteřině. To je snad na první pohled uklidňující, když tento čas nicméně porovnáme s předchozími lety, uklidnění zmizí.  Za studené války,…

Celý článek

Dění na FF, Kultura, Studentský život, Ze studentského života, Život na ZČU

Jak se studenti FF ZČU snaží angažovat

Vysokoškolské studium, když to možnosti dovolují, není jen o studování samotném, ale i o něčem, co lze nazvat studentským aktivismem. Takový aktivismus může nabývat mnoha podob – může jít o účast na pochodech a protestech; činnosti pro neziskové organizace; anebo, a to je nejčastější, o verbální a textovou komunikaci. Přičemž snahou takové komunikace bývá obecně vzato kultivace společnosti. To platí, anebo by mělo platit, minimálně pro humanitně zaměřené obory. Jedním takovým aktivismem je nedávná překladatelská práce mne a dalších dvou…

Celý článek

Tipy pro studenty

Feedly: tisíc časopisů na jednom místě

Každý poctivý student a nejen student musí být v obraze. To děláme čtením novin a jiných druhů žurnálů. Každé poctivé čtení však musí být z vícero zdrojů. Zahraniční politika na Foreign Affairs je úplně jiného rázu než ta na Africa is a Country. Stejně tak Respekt je něco jiného než Parlamentní listy. K čemu však tato pluralita zdrojů nutně vede je buď mnoho překlikávání mezi jednotlivými záložkami chromu, anebo v tom horším případě k omezení zdrojů. Řešení je nicméně nasnadě!  Feedly je web (a i…

Celý článek

Recenze

Recenze: Homelessness od Jana Váněho a Františka Kalvase

Pandemie koronaviru způsobila nárust bezdomovectví jak ve světě, tak i v České republice. Kniha Homelessness: Probes to Excluded Environments (Bezdomovectví: Vhled do vyloučených prostředí) nebyla napsána jen z důvodu pandemie. Vyšla nicméně v naprosto vhodný čas. Kniha sestává z šesti případových studií, které autoři publikovali v průběhu posledního desetiletí. Z tohoto pohledu tak sama o sobě nepřináší moc nového. Zcela nové jsou jen úvod a závěr dohromady čítající 37 stran z 310. To ale neznamená, že by kniha nebyla přínosná. Součet…

Celý článek

Recenze

Recenze: Humanity, Terrorism, Terrorist War: Palestine, 9-11, Iraq, 7-7 od Teda Honderiche

Nedávný květnový konflikt Izraele a Palestiny nám znovu rázně připomněl, jak těžké a nezbytné je přemýšlet o násilí. Pomoci nám v tom může starší, avšak ne moc známá kniha morálního filozofa Teda Honderiche.  Honderich se v základu ptá na neprostou otázku: Může být terorismus ospravedlnitelný?, tzn. můžeme o něm někdy říct, že je správné, a tedy potřebné, aby k němu došlo? Svou reflexi začíná analýzou odpovědí, které nám poskytují naše existující instituce: tradice konzervatismu a liberalismu; tzv. přístup reálpolitiky, dle které je racionální a…

Celý článek

Pro studenty

Zotero: jak (ne)citovat

Snad jednou z nejdůležitějších a nejméně oblíbených částí každé badatelské práce je citování. Na patřičných kurzech se učíme, že existuje mnoho citačních norem a že v humanitních oborech je v Českém prostředí nejužívanější ISO 690. Naneštěstí nám již není řečeno, že citovat nemusíme ručně! Mnoho z nás zná pravděpodobně web Citace.com, který dovede vcelku dobře generovat bibliografický údaj dle ISO 690 jen na základě ISBN či DOI. Odkazování samotné je však stále na nás. Stejně tak je na nás to, abychom…

Celý článek

Eseje

Etika péče a zákony o sexuálním násilí

V roce 2006 vydala Virginie Held knihu The Ethics of Care. V té se Held snaží charakterizovat podobu třetího největší proudu moderní etiky – etiky péče. (Zbylé dva jsou deontologická a konsekvencialistická etika. Někdy se jako samostatný proud vnímá i etika ctností). Etika péče, zjednodušeně, je dle Held taková etika, jejímž hlavním fokusem není spravedlnost, ale vztahy. Nejde o abstraktní morální teorii bez emocí, ale o snahu vyzdvihnout a udržovat při životě naše vztahy a naši vzájemnou závislost. Tato etika nemá nahradit…

Celý článek