Dění na FF, Kultura, Studentský život, Ze studentského života, Život na ZČU

Jak se studenti FF ZČU snaží angažovat

Vysokoškolské studium, když to možnosti dovolují, není jen o studování samotném, ale i o něčem, co lze nazvat studentským aktivismem.

Takový aktivismus může nabývat mnoha podob – může jít o účast na pochodech a protestech; činnosti pro neziskové organizace; anebo, a to je nejčastější, o verbální a textovou komunikaci. Přičemž snahou takové komunikace bývá obecně vzato kultivace společnosti. To platí, anebo by mělo platit, minimálně pro humanitně zaměřené obory.

Jedním takovým aktivismem je nedávná překladatelská práce mne a dalších dvou studentů Fakulty Filozofické ZČU. V rámci té jsme oslovili mezinárodní organizaci Centre for Constitutional Rights (CCR) s prosbou, zda bychom mohli přeložit a vydat článek CCR z r. 2016, jehož cílem bylo odpovědět na otázku, zda se Izrael ve svém jednání vůči Palestincům dopouští genocidy. 

CCR odpovědělo pozitivně a dva z nás během asi týdenního maratonu přeložili osmistránkový text bohatý na právnicko-filozofický žargon. Ta třetí studentka se postarala o stylistiku a gramatiku. Text je nyní k přečtení zde. 

Bezpochyby se jedná o kontroverzní téma – toho se však ti, kdo chtějí mír, nesmí zaleknout. Svou snahu vysvětlujeme následujícím způsobem:

Naší nadějí je, že pomůžeme snaze v Česku spustit to, co se jinde po světě již nějakou dobu pomalu, ale jistě děje – a to je změna postoje ve společnosti v otázce Izraelsko-Palestinského konfliktu. Konkrétněji bychom si přáli, aby lidé byli s to problematiku diskutovat nikoliv s cílem vykreslit jednu stranu jako tu špatnou, ale dopracovat se míru. Něco takového zde, v do nemalé míry pro-Izraelských Čechách, zatím stále není možné. 

I takto může vypadat život na univerzitě. 

Tagged , , , , ,

About Sergej Kish

Propagátor determinismu, střídmý naturalizátor morální a politické filozofie, milovník humoru, vína a občasného nemluvení.
View all posts by Sergej Kish →