Pro studenty

Stránky poslední záchrany

 Ať už jsi v prvním ročníku a čeká tě premiérové zkouškové, nebo jsi před branami soutěže o bakalářský či magisterský titul, asi se shodneme, že pořádné podklady ke studiu jsou půlkou úspěchu. Patříš-li k těm, co si poctivě a pravidelně všechno zapisovali při hodinách, není co řešit. Jestli se ale nacházíš na druhém břehu a jsi jeden z nemála těch, co z několikaletého studia vyždímali pár A4 textu, není vše ztraceno!  Dejte hlavy dohromady    Předně je určitě dobré spojit síly…

Celý článek

Nezařazené, Pro studenty

Informační smog

Už jsme si zvykli, že se na nás v online světě nekontrolovatelně hrnou informace ze všech stran. Pro tento fenomén jsem si zvolila pracovní termín „informační smog“.  Domnívám se, že ačkoliv už v době „před-kovidové“ musel jeho pomyslný indikátor ukazovat poměrně vysokou hodnotu, pokud bychom chtěli změřit míru smogu teď, byla by určitě ještě mnohonásobně vyšší. Situace kolem pandemie onemocnění Covid-19 s sebou totiž přinesla nešvary v podobě (do značné míry) nepodložených dat, zmatečných vyjádření, velkého množství nerelevantních zpráv a…

Celý článek

Kultura / Události, Pro studenty, Studentský život

Co se děje za zdmi virtuálních „růmek“ ?

Clubhouse, pro mě osobně ne tak vzrušující novinka v podobě nové sociální sítě, ale pro studia komunikace a nových technologií je to samozřejmě fenomén, který nemohu nechat bez povšimnutí. Jedná se o novou sociální platformu určenou pro audio chatování lidí z celého světa. Ti se scházejí ve virtuálních místnostech s nejrůznorodějšími tématy. Podrobnější informace o této „appce“ vám zprostředkuji prostředním rozhovoru se svým přítelem Arturem, který se stal jedním z „vyvolených“ a obdržel pozvání do této (zatím) exkluzivní skupiny.  Redaktor:…

Celý článek

Nezařazené, Úvahy a zamyšlení

Autenticita románů aneb co nás přitahuje na všednosti?

   Musím se přiznat, že nejsem nijak zvlášť velký čtenář. Tedy alespoň nebývala jsem. Přerod v knihomola ve mně vyvolala až románová četba. Ale proč právě ta? Ta pokleslá literatura ze sekce pro „nenáročné“? To je otázkou této krátké úvahy.     Romány jsou zpravidla založeny na mezilidských vztazích, nejrůznějších rodinných peripetiích nebo jiných více či méně běžných událostech v lidském životě. Zkrátka barvitě a obsáhle popisují životy cizích lidí, v nichž ale nefigurují žádné nadpřirozené bytosti, kouzla nebo jiné mystické…

Celý článek

Fejetony, Studentský život, Ze studentského života

Přednášky v horizontální poloze

 A je to tady. Semestr online. Něco doposud nevídaného, když tedy pominu snahu pana docenta Ircinga, který nás minulé pololetí měl na předmět Komunikace v kyberprostoru (jak příhodné) a jako jediný byl schopný a odhodlaný nás zmobilizovat k nějaké výuce online v tehdy probíhajícím nouzovém stavu (jemu patří speciální díky,  neboť jakožto pedagog působící na Fakultě aplikovaných věd, má s námi děvčaty z „fildy“ obdivuhodnou trpělivost). Nicméně z ostra to všechno začalo až v semestru aktuálním.     Dnes mi to přijde…

Celý článek

Studentský život

Grantové systémy na ZČU

 Jsi studentem ZČU a přál by sis, aby univerzita podpořila tvůj vědecký výzkum nebo vědeckou konferenci? Je to možné díky grantovému systému. Projdi si základní pojmy, které je třeba znát, než se do plánování svého projektu pustíš.  Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) – tento program finančně podporuje vzdělávací aktivity studentů, mezinárodní mobility, reprezentaci ZČU v oblasti kultury, sportu či sociální oblasti. Dále podporuje aktivity vedoucí ke zkvalitnění studentského života na ZČU a propagaci dobrého jména ZČU v ČR i zahraničí.…

Celý článek

Fejetony

Filozofie už nefrčí

    První konfrontace s tím, že je filozofie ve všech pádech vnímána jako něco podřadného, jsem zažívala v momentech, kdy se mě někdo z mého okolí zeptal, co studuji. Vždy, když jsem odpověděla, že Humanistiku, tak jsem registrovala první protočení očí a když jsem k tomu ještě dodala, že na filozofické fakultě, tak to už se do stropu dívali úplně všichni. Bylo mi to nepříjemné. Ještě nepříjemnější mi ale byla ta ponižující otázka, která potom zpravidla následovala : „…

Celý článek

Rozhovory

Petr Jurek: Bez médií neví člověk o politice nic

Česká televize a Filozofická fakulta ZČU uspořádaly besedu s názvem 30 let svobody médií, kde pozvaní hosté přednášeli své postřehy k tomu, jakou změnou prošel svět médií od Sametové revoluce. Jedním z účinkujících byl vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU, Mgr. Petr Jurek, Ph.D., který nám přiblížil své názory ohledně této problematiky prostřednictvím rozhovoru.  Redaktor: Jaká je hlavní úloha politologa v otázce svobody médií? P.J.:  Na rozdíl od novináře, který by měl zůstávat stranou problému,  může politolog…

Celý článek

Rozhovory

Šárka Fleischmannová o třetím ročníku studentské konference na KFI

  V září proběhl již třetí ročník studentské vědecké konference s názvem Komunikace a vědění III. Prvním ze tří cílů bylo otevřít diskuzi o důležitosti a podobě intelektuálních a korespondenčních sítí, vědeckých společností a jejich vlivu na dobové intelektuální myšlení. Druhým cílem bylo zdůraznění propojení vědy a umění v této době. Posledním záměrem bylo prozkoumat a kriticky zhodnotit klasické metody používané pro výzkum daného období, a zároveň představit nové technologie umožňující empirický výzkum textů. Oproti předchozím ročníkům nabídla akce i…

Celý článek