Pro studenty

Stránky poslední záchrany

 Ať už jsi v prvním ročníku a čeká tě premiérové zkouškové, nebo jsi před branami soutěže o bakalářský či magisterský titul, asi se shodneme, že pořádné podklady ke studiu jsou půlkou úspěchu. Patříš-li k těm, co si poctivě a pravidelně všechno zapisovali při hodinách, není co řešit. Jestli se ale nacházíš na druhém břehu a jsi jeden z nemála těch, co z několikaletého studia vyždímali pár A4 textu, není vše ztraceno! 

Dejte hlavy dohromady

   Předně je určitě dobré spojit síly se spolužáky a dát studijní materiály dohromady. Korunka ke korunce, stránka ke stránce. Pravděpodobně vznikne jakýsi základní kompilát různorodých, leč od přednášejících autentických poznámek. Pak zjistíte, kde a co je třeba doplnit. Smysl také dává si cizí podklady přepisovat do formy, která je ti srozumitelná a zároveň tím lépe pochopíš, co vlastně chtěl básník původně říci. Navíc se už nenásilně seznámíš s látkou, kterou budeš muset na zkoušku vstřebat. 

Univerzitní servery 

   Samozřejmě se také hodí nahlédnout do Coursewaru, který pravděpodobně běžně používáš k aktualitám ze stran vyučujících. Zjistíš zde přesné požadavky ke zkoušce, odkazy na základní literaturu a humánnější kantoři dokonce poskytnou i stručný výcuc svých přednášek. Když ke štěstí nepřijdeš na tomto místě, odkázala bych tě na další studijní platformu Kompendium, kde najdeš opravdu bohatý průřez všemi vyučovanými předměty na Filozofické fakultě ZČU společně s vytvořenými online učebnicemi, které by měly obkreslovat kostru látky prezentované na jednotlivých přednáškách. Pokud ani zde nebudou uspokojeny tvé vědátorské potřeby, neváhej oslovit samotného vyučujícího s prosbou, zda by ti nedal doporučení na materiály, skrze které by sis tvé mezery doplnil. 

Doporučená literatura

Už jsem zmínila, že přednášející téměř vždy udávají seznam doporučené literatury k danému předmětu. Většinou to proběhne na první seznamovací hodině a mnoho studentů si svižně názvy publikací zapamatuje, ale ještě svižněji je také zapomene.  Avšak chyba lávky, milí kolegové, a to především v případě, kdy kantoři uvádějí jejich autorské knihy, to se doporučení prakticky rovná nařízení. Píši to samozřejmě s nadsázkou, ale určitě není od věci si uvedené knihy s blížícím se zkouškovým vypůjčit a minimálně zběžně prolistovat, abys byl v obraze. 

Primáti a jiné parády

   To je řekněme ten vhodnější balíček informací, nicméně jak všichni tušíme, šedá je teorie, ale zelený je strom života. Pravděpodobné je, že během tvé studijní kariéry sáhneš i k méně sofistikovaným službám, z nichž ale také lze získat užitečné poznatky.  Nejznámějším hráčem na tomto poli je web Primát, kde můžeš za banánky (virtuální podobu peněz) nakupovat různě kvalitní data. Méně známá, ale zato bezplatná, je stránka s lehce socialistickým názvem Všichni všem, kde se kumulují středoškolské a vysokoškolské zápisky za pomoci bezmála 43 000 studentů z Česka a celé to funguje na principu já dal, ty dáš. Nabídnout ti také můžu více komunikačně zaměřený kanál unium, vytvořený ke sdružování a propojování studentů a jejich následnému sdílení všeho, co je právě potřeba. 

   Kdybych měla toto penzum nabídky nějak zhodnotit, obrazně bych označila internetové stránky vytvořené školou jako první pomoc, no a pak stránky vytvořené anonymními autory jako poslední záchranu, když už je termín opravdu šibeniční. Tím tě nenabádám k využívání těchto serverů, nicméně je určitě dobré vědět o všech možnostech, které jsou k mání. Univerzita publikuje pouze ověřené a relevantní informace, na které se můžeš spolehnout a v klidu z nich čerpat. Co ale publikuje primát pod přezdívkou Papaya, inu to je vždy trochu sázka do loterie.

Tagged ,