Studentský život

Grantové systémy na ZČU

 Jsi studentem ZČU a přál by sis, aby univerzita podpořila tvůj vědecký výzkum nebo vědeckou konferenci? Je to možné díky grantovému systému. Projdi si základní pojmy, které je třeba znát, než se do plánování svého projektu pustíš. 

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) – tento program finančně podporuje vzdělávací aktivity studentů, mezinárodní mobility, reprezentaci ZČU v oblasti kultury, sportu či sociální oblasti. Dále podporuje aktivity vedoucí ke zkvalitnění studentského života na ZČU a propagaci dobrého jména ZČU v ČR i zahraničí. Žádosti se podávají prostřednictvím portálu OBDVšechny podrobné informace, které budeš k podání žádosti potřebovat, získáš na stránkách tvé fakulty. Jaká byla pravidla pro získání grantu v roce 2019 se můžeš podívat zde

Vnitřní grantový systém – slouží především na podporu studentů magisterského a doktorského studia. Skládá se ze studentské grantové soutěže (SGS) a studentské vědecké konference (SVK). Podpora se rozděluje na základě vnitřní soutěže. 

Studentská grantová soutěž – soutěž pro studenty magisterského a doktorského studia, která je zacílena na výzkumnou a publikační činnost. 

Studentská vědecká konference – podpora organizací studijních konferencí, na nichž jsou prezentovány výsledky výzkumů studentů.

 Projekty v roce 2019/2020:

Na filozofické fakultě získala grant na studentskou vědeckou konferenci například Mgr. Naděžda Hlaváčková, která pořádala událost s názvem Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů.  Dále pak Mgr. Šárka Fleischmannová na konferenci  Komunikace a vědění , o které jsem vám již na našem webu referovala. V říjnu 2020 proběhl již čtvrtý ročník zmíněné konference, který tematicky navazoval na ten předešlý a zabýval obdobím 16. – 18. století. Na program se můžeš podívat tady 🙂

Jestli i ty chceš realizovat svůj výzkum, studii či nějakou vědeckou konferenci a chceš, aby tě škola podpořila, tak dej všechny náležitosti dohromady a směle do toho. Třeba za své počiny dokonce získáš i Čestné uznání rektora ZČU !