Pozvánky na akce, Pro studenty

Pozvánka k volbám do Akademického senátu ZČU

Západočeská univerzita v Plzni vás zve k volbám do Akademického senátu ZČU, které se uskuteční ve dnech 2. – 6. listopadu 2020. Co je vlastně úlohou AS ZČU? Tak například volba rektora, schvalování rozpočtů, vnitřních předpisů univerzity a mnoho dalších věcí nezbytných pro její správné fungování. Zároveň věnujte prosím (coby studenti filozofické fakulty obzvlášť) pozornost také volbám do AS Filozofické fakulty, jež proběhnou ve dnech 10 listopadu v čase 9:00 – 19:00 a 11 listopadu 2020 od 9:00 do 17:00…

Celý článek

Pozvánky na akce, Pro studenty

Nová přednáška přiblíží obraz ženy v alžbětinské literární kultuře

Filozofická fakulta ZČU vás zve na další ze zajímavých přednášek z cyklu Univerzita jako příležitost. Tentokrát v podání filosofky a literární historičky PhDr. Martiny Kastnerové, Ph.D., působící na FF ZČU od roku 2006. Zaměřuje se především na angloamerické prostředí, analýzu renesančních textů a teorie interpretace. Renesanční kultura a literatura patří nejen k jejím profesním, ale též k osobním zájmům. Přednáška nese název „Bezedný oceán ženské touhy: láska a klam v alžbětinské literární kultuře“ a jejím hlavním tématem bude ženská literární…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Jaký význam má studium filosofie v současnosti?

Jako studentka filosofické fakulty se často setkávám s podobnou otázkou – „Filosofie? K čemu ti to je, tím se neuživíš, co z tebe jako bude? (Filosof asi ne co, ha, ha, ha)“. S tazateli, kteří se ptají čistě ze zájmu a neopovrhují humanitními obory z principu, se může vyvinout i podnětná diskuse na toto téma. Studium filosofie totiž opravdu není jen o nějakém rozjímání o jsoucnu nebo o nekonečných úvahách o smyslu života, jak se mnozí mylně domnívají. Pokusím se…

Celý článek

Pozvánky na akce, Pro studenty

Proč jít k volbám do Akademického senátu FF ZČU

Již příští středu 6. listopadu 2019 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU. Volit, či nevolit, to je oč tu běží. Jistě, nevolit je také volba.  Svým způsobem.  Zde je proto šest důvodů, proč dát přednost první variantě a jít do urny hodit svůj hlas. 1. Má to smysl Může se zdát, že volby do Akademického senátu jsou nepodstatná záležitost, kterou nemá smysl se zdržovat. Je to však podobné jako u voleb politických. Možná vám připadá, že jeden…

Celý článek