Pro studenty, Život na ZČU

Filozofie pro umělou inteligenci již brzy na KFI

Katedra filozofie nově otevírá magisterský studijní program, který nese název Filozofie pro umělou inteligenci. Umělá inteligence v dnešní době tvoří nedílnou součást našeho každodenního života, cílem tohoto nového programu tedy je podporovat interdisciplinární přístup k filosofickému zkoumání lidského myšlení v kontextu technologického vývoje. Ve spolupráci s katedrou kybernetiky a katedrou informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd usiluje tento studijní program o propojení poznatků filosofie s informačními a komunikačními technologiemi a zároveň reflektuje i jejich aktuální vývoj. Je zaměřen převážně na současnou filosofii vědy a techniky a filosofii jazyka a mysli, ale přesahuje rovněž do oblasti informatiky, kybernetiky a kognitivních věd, jež kombinují poznatky lingvistiky, psychologie, antropologie a neurověd. V duchu posilování interdisciplinarity, která pro ZČU představuje dlouhodobě jednu z priorit, umožňuje program Filozofie pro umělou inteligenci svým absolventům nahlížet na určité problémy z pohledu různých oborů a vnímat je v širším kontextu a vzájemných souvislostech.

Přihlášky můžete podávat do 31. srpna 2021. Pro více informací neváhejte navštívit stránky Katedry filozofie.

 

Zdroje: info.zcu.cz, kfi.zcu.cz

Zdroj obrázku: kfi.zcu.cz

About Adéla Sommerová