Pro studenty, Život na ZČU

Prezenční, nebo kombinované studium. Které si vybrat?

Blíží se čas podání přihlášek na ZČU, proto se někomu z vás může hodit stručné srovnání typů studijních programů, které naše univerzita nabízí.

Prezenční studium

Jedná se o klasickou formu denního studia, v rámci které jsou předměty rozvrhovány v ranních až večerních hodinách, vždy pouze ve všední dny. Předměty jsou vyučovány formou přednášek nebo seminářů každý týden v průběhu celého semestru. Tento typ studia tedy vyžaduje relativní časovou flexibilitu, proto se hodí spíše pro studenty, kteří nepracují na plný úvazek, případně pro ty, jejichž zaměstnání umožňuje docházet na denní přednášky.

Výhody a nevýhody

Za výhodu lze určitě považovat rozložení probírané látky do celého semestru, což  přináší možnost lépe se v ní orientovat. Případně pokud vám něco unikne, obvykle není problém se na danou věc doptat v příští hodině. Nevýhodou oproti tomu může být právě větší časová náročnost pro zaměstnané lidi.

Kombinované studium

U této formy studia nejsou předměty obvykle rozvrhovány na všední dny (může ovšem dojít i na výjimky). Výuka probíhá jeden den v týdnu, a to v sobotu. Obvykle mají studenti celý tento den výuku jednoho, maximálně dvou předmětů. Tento typ studia je vhodný pro studenty zaměstnané na plný úvazek, rodiče s malými dětmi nebo na rodičovské dovolené, či dojíždějící ze vzdálenějších měst.

Výhody a nevýhody

Výhody může představovat právě menší časová náročnost během pracovního týdne, bez nutnosti docházení na denní přednášky. Někdy mívají studenti kombinovaného programu jiné podmínky absolvování – např. nemusí plnit úkoly na jednotlivé semináře v průběhu týdne (jako prezenční studenti), ale není to pravidlem a záleží na každém vyučujícím. Nevýhodou může být, že látka celého předmětu je pokryta v jednom či dvou sobotních dnech za celý semestr – jeden předmět tedy máte jednou, maximálně dvakrát za celý semestr takto blokově, oproti prezenčnímu studiu, kde je látka „dávkována“ průběžně každý týden.

Někteří studenti spatřují nevýhodu kombinovaného studia v určité „odtrženosti“ od školního života, způsobené právě nepravidelným setkáváním. Ze zkušenosti mých přátel studujících v kombinovaném programu ale mohu zmínit, že jejich kontakty se spolužáky (a s prostředím školy celkově) byly možná naopak těsnější, na rozdíl od některých prezenčních studentů, kterých byl větší počet a ani se mezi sebou pořádně neznali.

Při výběru typu studia je tedy dobré brát v úvahu vaše časové možnosti. Samozřejmě ne každý obor kombinované studium umožňuje, což je při výběru také třeba zohlednit. Ať už si ale vyberete jakýkoli typ studia, žádná možnost není dobrá nebo špatná a obě vám mohou přinést potěšení z vlastního vzdělávání, rozšíření obzorů, navázání nových kontaktů a především nezapomenutelné zážitky.

Více informací najdete na stránkách: https://ff.zcu.cz/study/obory/

Tagged

About Adéla Sommerová