Kultura, Reportáže, Život na ZČU

Fakulta filozofická ZČU pořádala vernisáž a koncert ve Staré synagoze

Dne 13. října 2021 proběhla ve Staré synagoze v Plzni vernisáž Fakulty filozofické ZČU „Obrazy přecházejí ve zvuky“, kterou zakončil rockový koncert. Od 17:00 byla vernisáž oficiálně zahájena pro veřejnost přivítáním a úvodním proslovem děkana FF ZČU Davida Šance. Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie studentů ze všech deseti kateder FF pořízených na zajímavých a netradičních místech Plzeňského kraje. Ke každé fotografii byl rovněž připojen popisek se jménem studenta a názvem katedry, z níž pochází, spolu s informacemi o místě, kde fotografie vznikla. Cílem této výstavy (kterou bylo možné ve Staré synagoze navštívit do 31. října 2021), bylo přiblížit veřejnosti, že se absolventi FF mohou uplatnit v rozmanitém prostředí, což mnohdy není na první pohled tak docela zřejmé.

Na vernisáž od 18:00 plynule navazoval koncert, na kterém účinkovali absolventi a zaměstnanci FF. Jako první vystoupil pod uměleckým jménem Eddie the Pilsener Daniel Křížek, vedoucí katedry blízkovýchodních studií. Následovala kapela The New Normal, mezi jejíž členy patří Daniel Špelda, který působil na katedře filozofie. Koncert završilo vystoupení kapely Absolutně černé těleso, jejímž členem je Petr Jirák, taktéž vyučující z katedry filozofie.

V průběhu večera měli návštěvníci možnost využít občerstvení ve vedlejších prostorách synagogy, kde současně probíhala projekce dalších fotografií, jejímž záměrem bylo ukázat, že vzniklo mnohem více fotografií, které by zobrazovaly využitelnost absolventů FF.

Dle hojného počtu návštěvníků a pozitivních ohlasů (i mého osobního dojmu) se celý večer velmi vydařil. Prostory Staré synagogy, jež samy o sobě stojí za pozornost, dodávaly celému vystoupení jedinečnou atmosféru. Jsem proto ráda, že jsem měla možnost se této události zúčastnit.

About Adéla Sommerová