Dění na FF, Pro studenty, Reportáže, Život na ZČU

Co se děje v AS FF? Díl IV. Nový bakalářský obor!

AS 4

Akademický senát Fakulty filozofické. Jinak zvaný též jako Fakultní senát, či Malý senát má dlouhodobě jednu nevýhodu: málokdo ze studujících ví o jeho existenci. Co to je, kdo tam je a k čemu vlastně je? V posledních volbách do mě byla vložena důvěra od studentstva naší fakulty, a tak jsem se stal senátorem. Rád vás tedy budu informovat a propojovat tak tento velice odlišný administrativní svět s tím naším prostším studentským. Dnes se podíváme na proběhlou akci studentské komory a na čtvrté zasedání AS.

 

Ze studentské komory

Ve středu 26. 4. 2023 se konečně uskutečnila naše akce Co vás trápí, to nás zajímá! Sešli jsme se tak (bohužel bez našeho předsedy) v kavárně Družba, kde jsme si vyslechli problémy studentstva naší fakulty a podiskutovali nad možnými řešeními. A dopadlo to značně pozitivně! 😊 Nepřišly k nám téměř žádné podněty na zlepšení, spíše se rozvinula příjemná diskuse o studentském životě na FF.

 

Zasedání pléna

Dne 21. 4. 2023 jsme opět zasedli v SO 214, ale v značném oslabení SK. Mgr. Böerová a Mgr. Vatansever byli omluveni. Tentokrát jsme byli společně s dr. Hložkem určeni do pozice skrutátorů a dr. Šanc se ujal úvodního slova vedení.

Stejně jako posledních pár zasedání se řešily finance. Co však bylo jiné? Pravděpodobně ministerstvo uvolní část prostředků a zafinancuje vysoké školy. Kolik se však dostane k nám je ve hvězdách. Navíc se mění ministr školství, takže to určitě ještě chvíli potrvá. Další zprávou je schválení požadavků FF na financování požadovaného počtu studujících, přičemž se debatuje s přírůstkem v horizontu pěti let. V současnosti je FF zaplněna jen z poloviny, přičemž byla navržena pro 3000 studujících. Demografický růst a zvýšený zájem o naše obory by tak mohl přivést více spolu-studujících do našich řad. Otázkou však jako vždy zůstává kapacita vyučujících, která by se mohla zlepšit jen se změnou ve financování ze strany univerzity.

U financování ještě zůstaneme, slibuji, jen na chvíli. Druhým tématem na plánu byl totiž rozpočet FF na rok 2023 a třetím byl Plán realizace strategického záměru na rok 2023. Oba dokumenty byly sestaveny stejně jako loni a nic zásadního se nezměnilo. Tudíž jsme je schválili (já a dr. Hložek jsme spočítali hlasy) a přesunuli se k dalšímu schválení, a to dr. Kratochvíla jako nového člena Disciplinární komise FF ZČU. Odstoupivší dr. Vávra se totiž stal vedoucím Katedry germanistiky. Jako poslední v tomto bloku jsme probírali Výroční zprávu o činnosti FF za rok 2022. Tam jsme jako SK doplnili informace o studentských aktivitách.

Ale teď k tématu, které vedlo k pojmenování dnešního dílu. Dr. Hložek představil bakalářský studijní program, který bude svým obsahem propojovat mnohé katedry naší fakulty jako je KAR, KHV, KSA. Bude zaměřen na práci v památkových institucích a muzeích, přičemž bude kladen velký důraz na odbornou praxi a stáže! Navíc je zde domluvena jedinečná spolupráce s policií a celní správou v souvislosti s památkovou kriminalitou. A název? Management historického dědictví. Pravděpodobný počet studujících je 20 až 40. Takovýto skvělý program jsme samozřejmě museli schválit a to jednohlasně. 😀

Ze zpráv velkého AS stojí za zmínku schválení rozpočtu celé univerzity a ve spojitosti s úmrtím doc. Šmejdy možné otevření diskuse o zavedení sociálního fondu pro pozůstalé po smrti některého z pedagogů.

K závěru zazněla z úst Mgr. Matějkové pozvánka na již výše zmiňovanou akci SK v Družbě. Já jsem upozornil na problémy s délkou bia mnohých kateder na Facebooku a byli jsme pozváni na slavnostní zakončení akademického roku 12. června 2023 na dvorku FF. Tak dorazte taky. Rád vás mí milí čtenáři uvidím. 😊

 

Tak proběhlo čtvrté zasedání pléna AS FF ZČU. Příště se setkáme až 23. června 2023 a můžete se spolehnout, že vás budu držet v obraze.

Předchozí díl: Díl III. To financování!

Oficiální stránka ZČU o AS FF pro zájemce zde.

Tagged , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →

1 thought on “Co se děje v AS FF? Díl IV. Nový bakalářský obor!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *