Dění na FF, Pro studenty, Reportáže, Život na ZČU

Co se děje v AS FF? Díl III. Hodina pravdy

AS 3. díl

Akademický senát Fakulty filozofické. Jinak zvaný též jako Fakultní senát, či Malý senát má dlouhodobě jednu nevýhodu: málokdo ze studujících ví o jeho existenci. Co to je, kdo tam je a k čemu vlastně je? V posledních volbách do mě byla vložena důvěra od studentstva naší fakulty, a tak jsem se stal senátorem. Rád vás tedy budu informovat a propojovat tak tento velice odlišný administrativní svět s tím naším prostším studentským. Dnes se podíváme na druhou schůzi studentské komory a na třetí zasedání AS.

 

Ze studentské komory

Třetího března 2023 zasedla samostatně podruhé naše studentská komora. Nikoliv však prezenčně, ale v online formě. A tak jsme od 19:00 řešili organizaci akce Prvák (to je ta pro nově nastoupivší studenty na FF). Shodli jsme se na tématice, která by odpovídala univerzitnímu prostředí. Propagační materiály, rozlišovací placky a další tak budou inspirovány školou a světem Harryho Pottera! Pokračovali jsme též i v přípravách setkání studentů a nás jako komory prostřednictvím akce Co vás trápí, to nás zajímá. O několik dní později jsme poté vymýšleli a upravovali plakáty jak pro Prvák, tak pro Co Vás trápí… V rámci schůze zazněl též i skvělý nápad Bc. Tvrze ohledně krátkých videí jako formy pro sdílení pozvánek na akce FF. Slíbil tak vypracování několika příkladů pro prezentaci konceptu.

 

Zasedání pléna

Dne 24. 3. 2023 jsme se též nesešli v SO 214 v plném počtu, opět byli čtyři omluveni. Hostů však byla spousta. Konkrétně dr. Horová, dr. Krištuf, Mgr. Lenk, dr. Šanc a dr. Šlehoferová. Byli ustaveni skrutátoři a dr. Šanc se ujal úvodního slova vedení.

Byl představen univerzitní rozpočet, který však ještě musí být schválen velkým senátem ZČU. Též bude plánován fakultní rozpočet, který bude ovlivněn i strategickými rozhovory mezi vedením fakulty a novým vedením univerzity 5. dubna. Do něho by se pak mohla promítnout i rekonstrukce dvorku v Sedláčkově ulici, výměny oken, mobility Erasmus+ a další. Dobrou zprávou je, že věšáky zmiňované v minulém dílu budou. 😀 Od strategických rozhovorů se též očekává změna ve zkušebním řádu, třeba v otázce psaní studentských prací umělou inteligencí.

Podobně jako na minulém zasedání, i tady se řešilo podfinancování filozofických fakult a vysokého školství jako celku. Tomu jsem se v minulém díle věnoval více než detailně. Již 8. března jsme per rollam (prostřednictvím e-mailů) schválili usnesení našeho stanoviska. Nyní byla detailně představena akce Hodina pravdy, ke které se FF ZČU zapojila 28. března. Toho dne tak proběhla diskuze v kavárně Družba. Zapojilo se vedení fakulty, vyučující, veřejnost i média. Zároveň v záležitosti protestního pochodu v Praze se debatovalo o účasti zástupců FF ZČU. Dr. Kodet též zmínil vyměňování informací v těchto záležitostech s dalšími AS FF jiných univerzit. Příkladem může být i setkání Asociace děkanů filozofických fakult dne 20. března.

Ve druhé polovině jsme byli vyzváni, abychom navrhovali kandidáty na udělení Pamětní medaile rektora ZČU. Schválili jsme jednomyslně změnu garanta navazujícího studijního programu Areálová studia: Bavorská studia, kterým se místo doc. Baumanna stal doc. Kučera. Následnou Výroční zprávu o hospodaření FF za minulý rok jsme po prezentaci Mgr. Lenka též schválili jako jedna mysl. 😀 Co jsme však ještě neměli šanci odklepnout je Plán realizace strategického záměru pro letošní rok. Ten musí projít ještě rukama vědecké rady fakulty a vedení univerzity. Tak jako tak vychází se Strategického záměru 2021+ (tj. kam se chce FF směrovat a ubíhat). V následující sekci zprávy z AS ZČU (tj. velký senát) pak dr. Kodet zmínil diskuzi o rozpočtu univerzity a hlasování o členstvu Rady pro vnitřní hodnocení. Její členkou se stala za naši fakultu nově i dr. Šlehoferová.

Téměř na konec mi bylo předáno slovo, abych prezentoval zprávy ze studentské komory. Takovýto úkol mi byl svěřen z důvodu absence Mgr. Vatensevera. Podal jsem tedy informace, které máte i vy v psané formě o pár odstavců výše. 😉 Taktéž jsem pozval zúčastněné a vyzval k rozšíření informace o diskuzi s názvem Dobro, která se uskutečnila také v rámci Hodiny pravdy 28. března. Zde se pod vedení dr. Paitlové debatovalo v JJ-221 o společenské roli humanitních a sociálně vědních oborů.

Tak proběhlo třetí zasedání pléna AS FF ZČU. Příště se setkáme 21. dubna 2023 a můžete se spolehnout, že vás budu držet v obraze.

Předchozí díl: Díl II. To financování!

Oficiální stránka ZČU o AS FF pro zájemce zde.

 

Zdroj obrázku: Hodina pravdy

Tagged , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →