Z našeho oboru, Zajímavé

Poslední propuštěný válečný zajatec druhé světové války

András Toma

⌛ Čtení na 4,5 minuty

Válka.

Aneb situace, kdy se za vyšším cílem hrstky mocných posílají proti sobě celé národy, aby se navzájem povraždily. Mnoho utrpení, zničených rodin, domovů a především životů. Ideálně mají v armádě všichni poslouchat rozkazy a bojovat dokud nepadnou. Když však smrt klepe na dveře, málokdo je dobrovolně otevře. Bílá vlajka tak častokrát zachraňuje před jistou smrtí. Z takové osoby se tak po zdvižení bílého kapesníku rázem stává válečný zajatec, chcete-li POW (Prisoner Of War), s osudem v rukou nepřítele. Nezbývá pak nic než doufat v jeho shovívavost.

András Toma se narodil 5. prosince roku 1925 v Maďarsku. V dětství mu zemřela matka a tak své rané mládí prožil s otcem v Sulyánbokoru. Před dosažením plnoletosti se vyučil kovářem. V té době však probíhala druhá světová válka a Maďarsko stálo na straně Německa. V roce 1944 byl odveden do německo-maďarského pluku a poslán na východní frontu k artilérii, aby čelil postupující Rudé armádě. Na podzim téhož roku však upadl do zajetí sovětů.

A ti se se zajatci nepárali.

Vystřídal několik zajateckých táborů a dokonce se projel vlakem s nechvalně známými vagóny původně určenými pro dobytek. Občas tak spal na mrtvolách svých kamarádů. Postupně začal být držen společně s německými zajatci, kterým ale nerozuměl ani slovo. Povídat si nemohl ani s rusky mluvícími dozorci, uměl totiž pouze maďarsky. Při registraci do evidence mu tak Sověti nerozuměli a přejmenovali ho na András Tamás. Onemocněl a byl přesunut do vojenské nemocnice v táboře Bystrjag. Tam doktoři, slyšíce poprvé v životě maďarštinu, usoudili, že se jedná o drmolivého blázna trpícího neurózou z prožitého traumatu a v roce 1947 ho nechali zavřít do psychiatrické léčebny v Kotelniči, asi 850 kilometrů severovýchodně od Moskvy.

Sovětský svaz se nerad vzdával zajatců a využíval je jako levnou pracovní sílu. Například poslední německý válečný vězeň byl propuštěn až v roce 1956 po naléhání západoněmeckého kancléře Konráda Adenauera o rok dříve.

András Toma se ale kvůli přesunům a změně jména ztratil. V roce 1953 byl v Maďarsku prohlášen za mrtvého a rodina ztratila naději na jeho návrat. Toma, teď už vlastně Tamás, ale žil.

Dohromady strávil 56 let v zajetí, z toho 53 let v psychiatrické léčebně.

Za tu dobu pravděpodobně nenavázal s nikým konverzaci v jeho rodném jazyce až do roku 1997. Toho roku navštívil léčebnu slovenský doktor s maďarskými kořeny, který v jeho „blábolení“ poznal starou maďarštinu. Našel bezzubého, otřeseného staříka na vozíčku po amputaci nohy, který se naučil jen pár ruských vět a příliš nekomunikoval.

Do vlasti se konečně András vrátil 11. srpna 2000. Jelikož za celou dobu nebyl propuštěn z armády, Ministerstvo obrany Maďarska ho povýšilo do hodnosti štábního rotmistra a vyplatilo mu žold tří milionů forintů za více jak 50 let „služby“. Jeho příběh vešel ve veřejnou známost a k příbuzenství se přihlásilo mnoho stovek rodin. Díky testu DNA byla nalezena jeho nevlastní sestra Anna Gabulya, která si ho vzala do péče. Trvalo dlouho než si zvykl na běžný život a zase se rozmluvil. Často se však ztrácel ve vzpomínkách na minulost.

Zbytek života prožil v rodině Anny. Těsně před smrtí překonal mozkovou příhodu a ochrnul na polovinu těla. Roku 2004 byl pohřben s vojenskými poctami při účasti několika tisíc lidí.

Tak skončil smutný příběh posledního propuštěného zajatce druhé světové války. Více než 75 let od kapitulace nacistického Německa se dá s jistotou očekávat, že mu jeho „titul“ už zůstane.

András Toma

 

Zdroje informací a obrázků:

PoW gets his life back after 55 years. In: The Guardian [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2000/sep/19/1.

After 55 Years in Russia, POW Discovers You Can Go Home Again. In: Los Angeles Times [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-oct-28-mn-62435-story.html.

Soviet Union: German Prisoners of War following World War II. In: Mass Atrocity Endings [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/german-pows-deaths-under-allied-control/.

Forgotten Hungarian POW goes home after 50 years. In: CBC [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.cbc.ca/news/world/forgotten-hungarian-pow-goes-home-after-50-years-1.216131.

Watch Chacellor Konrad Adenauer negotiating with the Soviet Union to release the 10,000 German POWs. In: Britannica [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.britannica.com/video/180260/Konrad-Adenauer-German-release-POWs-Soviet-Union-1955.

V Maďarsku zemřel poslední zajatec z 2. světové války. In: Novinky.cz [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-v-madarsku-zemrel-posledni-zajatec-z-2-svetove-valky-286134.

András Toma: The Last WWII Prisoner of War to Be Repatrieted – In 2000. In: War History Online [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/andras-toma.html.

András Toma. In: Kabinet kuriozit [online], [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: https://www.kabinetkuriozit.eu/andras-toma/.

 

Tagged , , , , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *