Pro studenty

Trénink stínového řečníka

Zkusili jste si někdy u živých pořadů České televize pustit titulky? Víte, odkud tyto titulky pocházejí? Zajišťuje je plzeňská firma SpeechTech, s.r.o. ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU. 

Titulky u živých pořadů vznikají prostřednictvím stínového řečníka, který přemlouvá zvukovou stopu do systému a ten ji převádí do titulků. Je to takové tlumočení z češtiny do češtiny. Současní stínoví řečníci jsou absolventi a absolventky Fakulty filozofické ZČU. Obě fakulty spolupracují při nacházení a trénování lidí pro přemlouvání, a proto jsem i já měla možnost si zapsat předměty Úvod do praxe stínového řečníka (KKY/SRU) v zimním semestru a Praxe stínového řečníka (KKY/SRP) v letním semestru. 

Výcvik na prvním předmětu začal teoretickými přednáškami o historii a využití řečových technologií s důrazem na procesy rozpoznávání řeči. Dále jsme se bavili o hlasovém ústrojí člověka, sluchovém postižení, stínovém přemlouvání a jeho následném hodnocení. Následoval samotný trénink. Katedra kybernetiky mně a mým kolegyním poskytla sluchátka s mikrofonem a notebooky s trenažerem stínového řečníka. Vyučující nám vysvětlil, jak program používat a na co se při přemlouvání soustředit. Nejprve jsme začaly namlouvat videa v 70% rychlosti. Šlo o 5minutové záznamy z Otázek Václava Moravce. Později jsme přešly na plnou rychlost a v závěru semestru jsme si vyzkoušely namluvit cca 30minutové video. Během počátečního tréninku jsme se soustředily hlavně na správnou výslovnost, aby program správně rozpoznal to, co říkáme, a abychom stíhaly říci vše bez chyb a zadrhávání. V případě potřeby systém umožňuje špatně rozpoznané slovo smazat a rychle ho znovu doplnit.

Začátky pro mne nebyly úplně snadné. Některým hostům v pořadech nebylo úplně rozumět a bylo potřeba větší soustředění. Naštěstí pro nás vyučující vybral docela jednoduché ukázky, abychom to měly co nejsnazší. Výuka v zimním semestru byla spíše o tom, abychom se seznámily s tím, jak systém přemlouvání funguje a zvykly si na způsob, jakým musíme do mikrofonu hovořit.

Ve výuce druhého předmětu neproběhly už žádné teoretické přednášky, protože jsme se zaměřovaly na samostatné přemlouvání. Už jsme přemlouvaly téměř hodinová videa a později 2hodinová videa. Samozřejmě jsme si je mohly „rozložit” a nahrávat třeba jen 15 minut. Já jsem však vždycky odmluvila celé video, abych viděla, jak jsem na tom s výdrží. Musím říci, že po hodině rychlého mluvení v kuse už mi vysychalo v krku, což se projevilo i na kvalitě mého hlasu. Šlo o záznamy Hyde Parku a Otázek Václava Moravce staré přibližně 10 let. Nyní jsme se už soustředily na obsahovou stránku, to znamená, že jsme nepřemlouvaly vše doslova, ale snažily jsme se, aby výsledné titulky byly snadno srozumitelné. Pokud nějaký host v pořadu plácal páté přes deváté”, snažily jsme se jeho projevu dát hlavu a patu”. Kromě oprav špatně rozpoznaných slov jsme také měly za úkol přepínat mluvčí. Výsledné titulky totiž mají v televizi rozdílné barvy podle toho, zda mluví host nebo moderátor. Na konci kurzu jsme měly možnost si navíc zkusit při přemlouvání vpisovat i interpunkční znaménka, což profesionální stínový řečník běžně dělá. Během tohoto předmětu jsme každá musely namluvit přibližně 30 hodin, abychom získaly zápočet.

Tento předmět byl o poznání náročnější. Jsem si jistá, že stejně jako já mají i ostatní absolventky těchto předmětů do hlavy vrytou frázi Václava Moravce o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit.” Bylo pro mě také zajímavou zkušeností přemlouvat epizodu Hyde parku, kde byl host hovořící slovensky. Program rozpoznává češtinu, tudíž jsem musela překládat. Nebylo to těžké, ale občas mi nějaké slovíčko vyklouzlo slovensky. 

Pokud bychom se chtěly stínovému přemlouvání věnovat profesionálně, musely bychom namluvit kolem 100 hodin, než bychom mohly skutečně titulkovat živé pořady. Obdivuji všechny, kteří tuto neobvyklou práci dělají. Titulky nepomáhají jen neslyšícím, ale také třeba starším nedoslýchavým lidem při porozumění pořadům. Pro mě to byl dobrý způsob, jak při studiu trochu utéct od teorie a vyzkoušet si něco v praxi. Díky hodinám přemlouvání jsem se naučila více sledovat obsah mluvených projevů a odlišit důležité základní informace od veškeré mluvené omáčky”. 

Pokud vás informace o stínovém přemlouvání zaujala, zde je ukázka titulkování hokejového zápasu ze stránek Katedry kybernetiky. Dále přikládám rozpis živě titulkovaných pořadů. 

Zdroj obrázků:

Interview ČT24. ČT24. 19. 7. 2021 18:45.

Události za okamžik. ČT24. 19. 7. 2021 18:56.

Tagged , ,

About Tereza Matějková

Jsem studentkou FF, která si nikdy nenapsala nic do šuplíčku. Mám vždy dobrou náladu a dokážu si rozložit čas tak, abych všechno stihla. Mám ráda Karla Čapka, umělou inteligenci, literaturu a spoustu dalších věcí. Jsem zvědavá, baví mě gramatika a nechutná mi kafe.
View all posts by Tereza Matějková →