Pro studenty

Trénink stínového řečníka

Zkusili jste si někdy u živých pořadů České televize pustit titulky? Víte, odkud tyto titulky pocházejí? Zajišťuje je plzeňská firma SpeechTech, s.r.o. ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU.  Titulky u živých pořadů vznikají prostřednictvím stínového řečníka, který přemlouvá zvukovou stopu do systému a ten ji převádí do titulků. Je to takové tlumočení z češtiny do češtiny. Současní stínoví řečníci jsou absolventi a absolventky Fakulty filozofické ZČU. Obě fakulty spolupracují při nacházení a trénování lidí pro přemlouvání, a proto jsem…

Celý článek