Zajímavé

Efektivní altruismus

give well

Není pochyb o tom, že mnoho lidí, ba většina, chce pomoci těm, kteří jsou v tísni. Existuje však mnoho pochyb o tom, jak pomáhat efektivně, tj. tak, aby akt pomoci s velikou jistotou přinesl požadovaný cíl.

Jedna z možných a snad i nejsnadnějších forem pomoci je charitativní činnost. Taková činnost, obecně řečeno, spočívá v poskytování prostředků – nejčastěji financí – k živobytí od těch, kteří je mohou postrádat, těm, kteří je silně postrádají. Charitativních organizací je přitom mnoho. Na mysl okamžitě přichází český Člověk v tísni, britský Medical Aid for Palestinians nebo celosvětový Oxfam. Zde však vzniká problém: kterou z charit si vybrat? Efektivní altruismus nám radí, dle jakého kritéria volit.

Efektivní altruismus je v prvé řadě takový altruismus, který je vysoce účinný. Jako hlavní kritérium výběru charity nevnímá naše preference či citová zaujetí, ale účinnost dané charity. Efektivní altruismus je dále takový altruismus, jehož hlavním, nikoliv však jediným, důsledkem je pomoc lidem v tísni, nikoliv dobrý vnitřní pocit z vykonané pomoci.

Další otázkou tak je, jak poznat efektivitu dané charity. Jednou možností je analyzovat výroční zprávy a způsob hospodaření charit, což jsou informace, které na svém webu zveřejní každá dobrá charita. Druhou možností je sledovat organizace, které takové analýzy provádí za nás. Příkladem je Give Well.

Give Well je nezisková organizace, která zkoumá efektivitu existujících charit a na základě té tvoří žebříček těch nejúčinnějších. Vy si pak můžete vybrat nějakou konkrétní, anebo můžete peníze poslat prostě tam, kde budou v danou chvíli nejpřínosnější. V každém případě je nicméně výsledek takový, že za velice malou částku zachraňujete lidské životy – a to je dobré.

Na závěr zmíním jedno doporučení a jednu poznámku. Kdo by se o efektivním altruismu chtěl dozvědět více, nechť nahlédne do knihy The Most Good You Can Do od Petera Singera. Autor v ní na syrových datech ukazuje, jak efektivní akty jednotlivců dovedou zlepšit svět.

Někdo by se nicméně mohl ptát, proč se do altruismu vůbec pouštět? V mnoha lidských podnicích, ne-li ve všech, potřebujeme důvody. A pokud je to možné, tak dobré důvody. Takové důvody jsou v základu morálního principu lidství, o kterém jsem psal již jinde. Osobu vyžadující dobré důvody pro altruismus bych tedy rád odkázal tam.

Tagged , ,

About Sergej Kish

Propagátor determinismu, střídmý naturalizátor morální a politické filozofie, milovník humoru, vína a občasného nemluvení.
View all posts by Sergej Kish →