Z našeho oboru

2. Prapor Rangers a bitva o kótu 400

Úvod

Před vypuknutím nechvalně známé Bitvy v Ardenách si spojenci, konkrétně americká armáda, prošli bitvou, která se ve válečné historii Spojených států amerických řadí k vůbec nejdéle vedené bitvě – Bitva v Hürtgenském lese. V místě, kde veškeré snahy selhaly, byli povoláni ostřílení Rangers. Tím místem byla kóta 400 u německého městečka Bergstein.

Bergstein a plán na dobytí Kóty 400

2. prapor Rangers operoval v Hürtgenském lese od listopadu a 6. prosince se prapor přesunul do městečka Bergstein. Tím však jejich úkol neskončil, protože nad městečkem se tyčila kóta 400, která byla pro Německou armádu strategicky výhodná. Stejně výhodná byla i pro spojence. Úkol původně připadal 8. a 28. pěší divizi, ale ty utrpěly tak vysoké ztráty, že neexistovaly šance, že by se jim kótu podařilo zajistit. Rangers se tedy rozptýlili do obranné linie okolo Bergsteinu a čekali na následující den, kdy měl jejich útok začít.

Dobytí kóty 400

Brzy ráno, 7. prosince 1944, se prapor shromáždil na silnici a připravoval se k útoku. Přípravy byly však přerušeny německou palbou z děl a minometů. Rangerům tedy nezbývalo nic jiného, než útok na kótu zahájit. Paradoxně, Rangers si svoji cestu na vrchol prostříleli vcelku za krátkou dobu. Dobové záznamy uvádí, že útok začal v 7:30 a zajištění kóty bylo nahlášeno v 8:30, což je, vzhledem k faktu, že během výstupu dělala Rangerům problémy německá kulometná hnízda, bunkry, ale také terén, úctyhodné. Nikdo v tuto chvíli však nečekal, že to nejhorší teprve přijde.

Ztracený Otto Masny

Kapitán Otto Masny měl československé předky, ač se sám již narodil ve Spojených státech amerických (konkrétně v městečku Wheeling u Chicaga). S 2. praporem Rangers se Otto Masny vylodil v Normandii, konkrétně na mysu Pointe Du Hoc, kde velel rotě F a jejím velitelem zůstal i nadále. Až do osudného dne, kdy Rangers dobyli kótu 400. Němci samozřejmě kótu nechtěli Američanům nechat a tak zahájili protiútok. Na vrcholu zůstalo pouze okolo 30 mužů, což se nelíbilo kapitánovi Masnemu. Ten okamžitě vyrazil spolu se seržantem Wiliamem Pettym na velitelství pro posily. Neshodli se však na bezpečné cestě a tak se rozdělili. Masny si však vybral nejhorší možnou cestu a uvítali ho němečtí vojáci. Se slovy „Kamerad“ se jim musel vzdát.

Příliš důležitý kopec

Poté, co se kapitán Masny ztratil (jak víme, byl zajat), v rotě D zbyl jediný důstojník, poručík Leonard Lomell, který byl však zraněn a evakuován. Protiútoky přicházely pravidelně a podle počtů připadalo na jednoho Rangera přibližně 10 německých vojáků, což vypovídá o masivní přesile. Němci navíc využívali dělostřelecké palby z děl obávané ráže 88 milimetrů. Navíc na elitní Rangery nasadili taktéž svoje elitní jednotky a to výsadkáře (Fallschirmjäger) z 6. výsadkového pluku, kteří již bojovali v Normandii. Odpoledne bylo na vrcholu kóty přibližně 25 přeživších Rangerů proti stovkám Němců. Rangers se bránili zuby nehty. Lomell dodal, že kdyby Němci skutečně znali jejich reálný počet na vrcholu, tak by je během dalšího protiútoku rozdrtili. Během 8. prosince protiútoky pokračovaly. Nejhorší odpor přišel ve 3 hodiny odpoledne, kdy se Němcům téměř podařilo dostat se až na vrchol, ale byli rozprášeni spojeneckou dělostřeleckou palbou.

Hořký závěr

Rangers se z posledních sil drželi. Neměli čas na vydechnutí, na jídlo apod. Docházela jim munice a často si museli brát zbraně a munici od mrtvých Němců. Zbídačení byli vystřídáni a staženi z vrcholu kóty až v noci 8. prosince. Zdroje se shodují, že za 40 hodin bylo přes 100 Rangerů zraněno a přibližně 20 zabito. 2. prapor Rangers byl jediný, který během bojů v Hürtgenském lese dokázal kótu 400 obsadit. Jednotky, které je na vrcholu vystřídaly, byly postupně vytlačeny a kóta 400 zůstala až do února 1945 v rukou Německé armády. 

Zdroje

BLACK, Robert W., The Battalion: The Dramatic Story of the 2nd Ranger Battalion in WWII, Mechanicsburg 2013.

O’DONELL, Patrick K., Beyond Valor: World War II’s Ranger and Airborne Veterans Reveal the Heart of Combat, […] 2002, s. 275-297.

Kpt.Otto Masny: Americký ranger v Normandii, Hürtgenském lese a v německém i sovětském zajetí. In: Radio Dixie [online], [cit. 2024-01-12]. Dostupné z: http://www.radiodixie.cz/clanek/kpt-otto-masny-americky-ranger-v-normandii-hurtgenskem-lese-a-v-nemeckem-i-sovetskem-zajeti.

Tagged , ,

About Tomáš Fiala

Studuji historii na katedře historických věd ZČU. Z historie mě nejvíce zajímá 2. světová válka, dějiny USA a dějiny novověku. Ve volném čase rád sleduji filmy, nebo se věnuji čtení.
View all posts by Tomáš Fiala →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *