Pro studenty, Recenze, Z našeho oboru

Životopis Františka Josefa I. od Michaely a Karla Vocelkových

Úvod

Osobnost „císaře pána“ Františka Josefa I. a jeho doba je dle mého názoru v současnosti vnímána vcelku groteskně. Poděkovat za to můžeme pravděpodobně Haškovým legendárním Osudům dobrého vojáka Švejka za světové války. Tato kniha se dá považovat za jakýsi satirický obraz dob Rakouska-Uherska a vlády císaře Františka Josefa I. Jaký byl však „císař pán“ a jeho doba ve skutečnosti? To se lze dočíst v knize Michaely a Karla Vocelkových.

O knize

Kniha obsahuje stručný úvod a fakt, že v roce 2016 uplynulo 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I., který vládl neuvěřitelných 68 let (1848-1916). Jak je také v úvodu psáno, autoři si dali za úkol primárně rozbor císařovy osobnosti, který by se však neobešel bez širších souvislostí, jako je např. politika nebo tradice císařské dynastie.

František Josef I.

František Josef I. pocházel z rodu Habsbursko-Lotrinského. Narodil se 18. srpna 1830 Žofii Bavorské a Františku Karlovi Habsbursko-Lotrinskému. Zároveň byl (František) synovcem stávajícího císaře Ferdinanda I. („Dobrotivého“). V prvních kapitolách je rozebráno Františkovo dětství, jeho výchova, kterou dle slov autorů ovlivnila nejvíce matka Žofie a ministerský předseda Klemens Wenzel von Metternich, ale také jeho charakter. V dětství byl František veselým a učenlivým dítětem a velkým milovníkem armády. Avšak později se jeho charakter, vlivem přísné výchovy, změnil. Od lidí si udržoval odstup, sám k sobě byl velmi kritický a byl považován za „suchara“ (což však autoři částečně vyloučili poznámkou, že v přátelských kruzích mu nikdy nechyběl smysl pro humor). I přes zálibu v armádě, František Josef nikdy nebyl dobrým vojevůdcem ani válečným stratégem.

Bratr Maxmilián I. Mexický

O jeho bratru Maxmiliánovi je zde řada zmínek a to včetně jeho osudu, který ho potkal v Mexiku, kde byl v roce 1867 zastřelen. Stalo se tak 11 dní poté, co byl František Josef korunován Uherským králem (8. června 1867). Dle slov autorů, Františkova matka trpěla po obeznámení se s úmrtím syna více než císař samotný. Bylo to nejspíše zapříčiněno lehkými spory mezi oběma bratry.

Zhodnocení

Od narození císaře Františka přes jeho nástup na trůn, Libényův atentát, sňatek s Alžbětou Bavorskou, vznik dualistické vlády Rakouska-Uherska, až po první světovou válku a konec jeho života, této knize nechybí, dle mého názoru, nic. Nelze opomenout množství detailů, které je v jednotlivých kapitolách obsaženo (dobrým příkladem může být např. kapitola o nástupnickém ceremoniálu v Olomouci). Čtenáři a čtenářky si tak dokáží utvořit reálný obraz nejen o císařově osobnosti, ale i o dobách jeho vlády a událostech, které ho ovlivnily.

Je nutné ocenit množství použitých zdrojů, což vypovídá jednak o tom, že autoři prováděli mravenčí práci. Práce se zdroji přesně odpovídá profesím obou autorů – Karl Vocelka je česko-rakouský historik a profesor rakouských dějin na univerzitě ve Vídni. Jeho manželka je archivářka a historička. O profesích obou autorů jasně vypovídá téměř 82 stránková příloha poznámek a seznam literatury.

Knihu lze doporučit všem, kteří se zajímají o Habsburky, dějiny Rakouska-Uherska nebo studují historii, protože publikace může sloužit i jako vynikající studijní materiál. Jedná se o velmi povedený a velkolepý životopis o ne příliš velkolepém císaři.

 

 


Zdroj obrázku: Wikipedia – František Josef I.

Tagged , , ,

About Tomáš Fiala

Studuji historii na katedře historických věd ZČU. Z historie mě nejvíce zajímá 2. světová válka, dějiny USA a dějiny novověku. Ve volném čase rád sleduji filmy, nebo se věnuji čtení.
View all posts by Tomáš Fiala →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *