Nezařazené

Poslední šance to zastavit

The climate is changing, so should we

S velkou pravděpodobností jste všichni zaznamenali, že v druhé polovině března vyšlo závěrečné shrnutí šesté hodnotící zprávy IPCC. Jelikož se jedná o velmi důležité téma, neuškodí, když shrnutí shrnutí této zprávy bude viset i zde na fakultním blogu.

Nejprve si vysvětlíme, co je vlastně IPCC. Česky zkratka znamená Mezivládní panel pro změnu klimatu a jedná se o vědecký orgán OSN, jehož úkolem je podávat vládám ucelené a komplexní informace o stavu a změnách klimatu, o možných důsledcích a budoucích rizicích globálního oteplování, a o možnostech snížení negativních dopadů či zvrácení změny klimatu. 

Velká skupina vědců provádí systematický přehled veškeré relevantní vědecké literatury – jedná se o desetitisíce vědeckých prací. Práce vědců probíhá na dobrovolné bázi a nakonec ústí k vytvoření „Shrnutí pro tvůrce politik“, jehož výsledný text je pak řádek po řádku schvalován zástupci členských zemí OSN.

Šestá hodnotící zpráva je založena na práci tří pracovních skupin, věnujících se různým tématům. Téma první skupiny nese název Fyzikální základy a skupina hodnotí fyzikální vědecké poznatky o změně klimatu. Druhá pracovní skupina zpracovává téma nazvané Dopady, adaptace a zranitelnost a posuzuje zranitelnost socioekonomických a přírodních systémů vůči změně klimatu, negativní a pozitivní důsledky změny klimatu a možnosti, jak se jí přizpůsobit. Třetí skupina pracující na tématu Zmírňování změny klimatu se zaměřuje na zmírňování změny klimatu, posuzování metod snižování emisí skleníkových plynů a odstraňování skleníkových plynů z atmosféry.

 

Co způsobuje globální oteplování

Nyní už tedy ke slibovanému shrnutí shrnutí šesté hodnotící zprávy. Zpráva začíná konstatováním, že lidská činnost, především prostřednictvím emisí skleníkových plynů, jednoznačně způsobila globální oteplování (p.4). Celosvětové emise skleníkových plynů se nadále zvyšují a už nyní změny klimatu ovlivňují mnoho extrémů v projevech počasí a klimatu. Můžete si vzpomenout na vlny veder a sucha, záplavy, hurikány, požáry apod. 

Navíc zranitelné komunity, které historicky nejméně přispěly k současné změně klimatu, jsou a ještě budou postiženy nejvíce. Největší dopady postihnou země u rovníku a na globálním jihu, ovšem nejvíce k růstu teploty přispívají bohaté země globálního severu. Z dat vyplývá, že 10 % nejbohatších domácností může za 34-45 % celosvětových emisí skleníkových plynů, pokud porovnáme spotřebu domácností (p.5).

Snaha nepřekročit hranici

V reportu se uvádí, že v současnosti dochází v oblasti adaptace a snahy zvrátit nebo omezit změnu klimatu k pokroku ve všech odvětvích a regionech. Už přijaté a fungující politiky vedly k  tomu, že jsme se vyhnuli vypuštění miliard tun emisí ročně. Pokrok však není dost rychlý a stále existují velké nedostatky. Politiky a zákony zabývající se zmírňováním dopadů změny klimatu se rozšiřují (příkladem může být přijímání klimatického zákona), ovšem globální finanční prostředky a politická vůle jsou stále nedostatečné (p.8, 10).

Globální oteplování lze stále zastavit na určité hranici (1,5˚C nebo 2˚C), pokud se emise skleníkových plynů do roku 2030 sníží na polovinu a do roku 2050 budou čistě nulové. Pokud lidstvo drasticky nesníží své emise, již nebude možné zastavit oteplení o 1.5˚C, což je hranice, při jejímž překročení budou nastávat například častější a extrémnější výkyvy počasí a klimatu, jakými jsou již zmíněné vlny veder, záplavy či sucho, což zapříčiní neúrodu a vymírání druhů, které bude lidstvo zvládat jen velmi obtížně.

Ale i pokud dojde k překročení této hranice, mohlo by se oteplení postupně opět snížit odstraňováním oxidu uhličitého z atmosféry (p. 20, 21, 24). Technologie k takovému postupu ovšem není rozšířená, je velmi nákladná a nejistá.

 

Rychle se uzavírající příležitost

Generální tajemník OSN Antonio Guterres při uvedené závěrečné zprávy řekl, „Lidstvo se pohybuje na tenkém ledu a ten led velmi rychle taje. Člověk je zodpovědný za prakticky veškeré globální oteplování za posledních 200 let. Zpráva je ale návodem, jak tuto klimatickou časovou bombu zneškodnit. Je to příručka přežití lidstva. Ukazuje, že udržení hranice 1.5˚C oteplení je dosažitelné.[odkaz na video]

Zpráva dává velmi jasně najevo, že není důvod mávnout rukou a boj proti globálnímu oteplování vzdát. Změna je stále možná, ale bude vyžadovat miliardy dolarů a mezinárodní spolupráci v blízké budoucnosti. Pokud nepřijmeme příslušná opatření, situace se bude dále zhoršovat. Musíme proto změnit způsob, jakým využíváme technologie a zdroje v oblasti produkce potravin, mobility nebo produkce zboží. Musíme rychle opustit využívání fosilních paliv, což bude vyžadovat transformaci všech odvětví. Je potřeba činit změny jak na individuální úrovni, tak systematicky na celospolečenské, politické a mezinárodní úrovni.

 


Použité zdroje:

Antonio Guterres speech – https://www.youtube.com/watch?v=A47M9wXs6Yg

Web IPCC – https://www.ipcc.ch/

Summary for Policymakers (pdf)- https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

Článek Greenpeace – https://www.greenpeace.org/czech/clanek/18588/vedci-vydali-navod-jak-zachranit-planetu-politici-musi-pridat/

Zajímavá videa o problematice – https://www.youtube.com/watch?v=NCEGcXs_lt4&list=WL&index=3&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=qfiRM003Tco&list=WL&index=5

 

Tagged , , , , ,

About Tereza Matějková

Jsem studentkou FF, která si nikdy nenapsala nic do šuplíčku. Mám vždy dobrou náladu a dokážu si rozložit čas tak, abych všechno stihla. Mám ráda Karla Čapka, umělou inteligenci, literaturu a spoustu dalších věcí. Jsem zvědavá, baví mě gramatika a nechutná mi kafe.
View all posts by Tereza Matějková →