The climate is changing, so should we
Nezařazené

Poslední šance to zastavit

S velkou pravděpodobností jste všichni zaznamenali, že v druhé polovině března vyšlo závěrečné shrnutí šesté hodnotící zprávy IPCC. Jelikož se jedná o velmi důležité téma, neuškodí, když shrnutí shrnutí této zprávy bude viset i zde na fakultním blogu. Nejprve si vysvětlíme, co je vlastně IPCC. Česky zkratka znamená Mezivládní panel pro změnu klimatu a jedná se o vědecký orgán OSN, jehož úkolem je podávat vládám ucelené a komplexní informace o stavu a změnách klimatu, o možných důsledcích a budoucích rizicích…

Celý článek