Úvahy a zamyšlení

“Všichni jsme Tepláreň!”

Ve středu 12. října ve večerních hodinách otřásla československým internetem zpráva o střelbě v bratislavském gay baru Tepláreň. Střelba si vyžádala dvě oběti, Juraje a Matúše. Na svědomí ji měl jistý Juraj K., který na místě činu vystřílel dva zásobníky.

Deník N v jedné ze svých zpráv o této tragédii uvedl, že Juraj a Matúš zemřeli kvůli tomu, kým byli, to však není zcela pravda. Juraj a Matúš nezemřeli kvůli tomu, kým byli, ale kvůli tomu, kým byl Juraj K.

Juraj K. představuje tu část společnosti, která se vyznačuje primitivní homofobií a názory z ní vyplývající. V českém prostředí je tato část společnosti spíše známá například jako Aliance pro rodinu v čele s Janou Jochovou Trlicovou. Ta je mimo jiné přesvědčena, že případná homosexualita jejího syna by se dala jistě „vyřešit”. V krajním případě by pak bylo lepší, aby její syn žil sám spíše než v homosexuálním vztahu (více v rozhovoru DVTV).

Neschopnost této části společnosti zřít iracionalitu svých předpotopních přesvědčení je do nebe volající až k samotnému Bohu, na nějž se tak rádi odkazují. Skutečnost, že proti nikomu nenamířili zbraň, neznamená, že by na nynější situaci nesli o něco menší vinu. Stejně jako fyzické projevy násilí jsou i všechny homofobní a stereotypní výroky kulkou do srdce členů LGBTI komunity.

Členové a podporovatelé hnutí a organizací jako je Aliance pro rodinu jsou hnáni jediným cílem, a to jasně vymezit LGBTI lidi z naší společnosti a udržet je co nejdál od našich dětí. Ač se sami neuchylují k násilí, podporují dlouho zakořeněnou nenávist vůči homosexuálům. Tím dodávají arsenal do rukou jedinců jako byl Juraj K. To je důvodem, proč v současné situaci nemůžeme odhlédnout od jejich podílu viny.

Zatímco v módě je návrat k starším stylům vřele vítán, ve společenské rovině bychom se mu měli vyvarovat. Ani před 70 lety totiž nebyla homofobie ospravedlněná (nemluvě o rasismu či sexismu, ale o těch až jindy).

Doba, ve které žijeme, je protkaná možnostmi a příležitostmi. V této souvislosti bychom měli využít především možnosti vzdělání, a naučit se tak základní fakta: sexuální orientace není volba, homosexualita není nemoc a homofobie není názor.

Tagged

About Kristýna Kosmannová