Nezařazené

Ukrajina ve stínu tyranie

„Rozhodli jsme se spustit zvláštní vojenskou operaci zaměřenou na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, (…)” těmito slovy oznámil ve čtvrtek 24. února 2022 v brzkých ranních hodinách ruský prezident Vladimir Putin svůj útok na Ukrajinu. Celý projev byl živě odvysílán ruskou televizní stanicí Rossija 24. Jsou to slova, která oznámila světu, že Vladimir Putin přinesl do 21. století válku.

V tomto svém projevu se mimo jiné Vladimir Putin rovněž zmínil, že pokud se kdokoliv pokusí ruskou operaci jakýmkoliv způsobem překazit, dočká se odpovědi, kterou jsme doposud v minulosti ještě nezažili. Po této ranní dávce zastrašování a šíření veřejné paniky skutečně došlo k invazi Ukrajiny ruskou armádou, která byla již několik dní zmiňována v médiích. Ráno, do kterého se tak ukrajinští obyvatelé probudili, bylo v doprovodu doléhajících zvuků střel, explozí, sirén. V protikladu k tomu také v doprovodu ticha, které zalilo ulice velkých měst, kterými by jindy proudily lidé při svých cestách do zaměstnání či do školy.

Ještě do nedávna jsme ve spojitosti se světovou pandemií nemoci Covid-19 rádi zmiňovali, že poprvé v historii má celý svět stejného nepřítele (nevhodně byl také někdy označován za neviditelného nepřítele). Tato situace byla vykreslena jako rarita v novodobé historii, kdy musely všechny státy a národy stát při sobě a společnými silami bojovat proti společnému „sužovateli”. V tomto vidím značnou podobnost s nynější situací na Ukrajině. I nyní máme jednoho společného nepřítele, kterému je třeba se společně postavit. Tím nepřítelem není Rusko, je jím Vladimir Putin. Muž, který se nehodlá zastavit před ničím.

Jednou ze zbraní, které se Vladimir Putin snaží marně využít, je šíření dezinformací. Již během čtvrtečního dopoledne začaly Ruskem kolovat zprávy, které tvrdily, že se v žádném případě nejedná o válečný konflikt a už vůbec není pravda, že by ruská armáda útočila na ukrajinská města. Velká část těchto zpráv byla hlášena právě na již zmiňované televizní stanici Rossija 24. V jednom s těmito zprávami musím souhlasit – skutečně se nejedná o konflikt. V takovém případě by totiž muselo jít o spor dvou a více stran (v tomto případě zemí), zde se však jedná o útok zorganizovaný jednou stranou a jedním mužem, který si tak urputně chce v učebnicích dějepisu zaručit své jisté místo mezi jmény Adolf Hitler a Josif Stalin. 

Je však nesmírně nutné podotknout, že tato válka se netýká pouze Ruska a Ukrajiny. Zamyslete se, každý z nás zná alespoň jednoho člověka, který z Ukrajiny pochází nebo v ní má minimálně své kořeny. Ukrajinci tvoří nemalou část našeho obyvatelstva a nyní nás potřebují. Ukrajina nás potřebuje. Způsobů pomoci je nespočet, od darování nezbytných pomůcek jako spacáků apod. až po peněžní pomoc. Jednu ze sbírek organizuje například Člověk v tísni a počítá se každý halíř. Způsob, jakým pomůžete je jen na vás, ale prosím vás, pomozte. Válka nemá v našem dnešním světě žádné místo, a to musíme nyní ukázat i těm, kteří mají pocit, že narušení suverenity jiného státu pro dosažení vlastních zájmů je v pořádku. 

Při svých plánech, zdá se, Vladimir Putin zapomněl na jednu velice důležitou věc, to jest, že nakonec jsou to vždy iniciátoři válečných sporů, kteří za ně platí cenu nejvyšší.

About Kristýna Kosmannová