Život na ZČU

Zpráva pro pedagožky a pedagogy

Milé učitelky a milí učitelé,

již mnoho řádků bylo věnováno těžkostem uplynulého roku, k tomu tak není třeba v tuto chvíli přidávat nic dalšího. O něco méně, i když stále mnoho, je textu věnovaného doktorům, sestrám, záchranářům, prodejcům a některým politikům. Mezi tyto, jak věřím, je stále možné a nutné někoho přidat.

Veliké díky totiž patří i všem pedagožkám a pedagogům, jejichž touhu vzdělávat národ neutlumila ani globální světová krize. I díky Vašim snahám a obětem jednou, snad, dovede naše generace a generace po nás takové krize zvládat lépe či jim dokonce předcházet.

Milé mentorky a milí mentoři, vězte prosím, že si vašich snažení ohromně vážíme. Jsem bytostně přesvědčený, že svou reakcí, svým výstupem z komfortní zóny a svou přetrvávající snahou předat Vaše znalosti těm mladším, pozvedáváte Vaši profesi na místa, která trhem nikdy ohodnocena nebudou a principiálně být nemohou.

Drahé kantorky a drazí kantoři, pamatujte však na to, že my, Vaši studenti, si Vás cenit nepřestáváme, ba naopak.

V tom samozřejmě nemohu hovořit za všechny studentky a studenty. Minimálně na naší neveliké fakultě se však pár takových, kteří za sdělením této zprávy pevně stojí, skutečně je.

Děkujeme!

Uctivě,
Sergej Kish
Tereza Matějková
Jan Cetl
Ondřej Leba
Bohumíra Rybáková
Jesika Blažková
Jana Fialová
Renata Fatkhullina
Radka Čtveráková
Anna Bejvlová
Kateřina Vernerová
Jana Rondevaldová
Adéla Sommerová
Jan Tvrz
Jan Hušák

(a jistě i další, které se nám nepodařilo kontaktovat)

About Sergej Kish

Propagátor determinismu, střídmý naturalizátor morální a politické filozofie, milovník humoru, vína a občasného nemluvení.
View all posts by Sergej Kish →