Z našeho oboru

Násilí v mladší době kamenné

Tento měsíc si uděláme krátký výlet do neolitu, tedy mladší doby kamenné (u nás cca 5600-4500 př. n. l.), kdy dochází k zásadní změně ve způsobu života tehdejších lidí. Původní lovecko-sběračské společnosti se učí zemědělství, tvoří keramické nádoby, vyrábí kamenné broušené a vrtané nástroje a staví domy. To znamená, že se život proměňuje v mnohem usedlejší a na sídlištích tak můžeme archeologicky doložit mnoho druhů aktivit. Toto období nám však ukazuje i temnější stránku tehdejšího života, která není veřejnosti až…

Celý článek

Z našeho oboru, Zajímavé

Shakespearovy stopy, potopené město a nový jazyk

Tady stál Shakespeare! V britském King’s Lynn probíhá renovace slavného divadla Guildhall of St. George, které je nejstarším stále fungujícím divadlem ve Velké Británii – jako divadlo se budova využívá od roku 1445. Jedná se o místo s opravdu bujarou historií, avšak tou pravděpodobně nejzajímavější perličkou je to, že zde měl hrát sám William Shakespeare pod záštitou skupiny The Earl of Pembroke’s Men v letech 1592-3. V rámci zmíněných renovací byla odhalena 600 let stará dubová podlaha ukrytá pod podlahovou…

Celý článek

Z našeho oboru, Zajímavé

Projděte si původní ulice římského města

První římské pobřežní kolonie byly zpočátku nevelkými centry římské moci, často nepřesahující rozlohu 3 hektarů. Mezi jejich hlavní funkce patřila především ochrana důležitých strategických míst před útoky Kartaginců a jiných nájezdníků. Písemné záznamy uvádějí, že do roku 180 BC Římané založili alespoň 20 přímořských kolonií, ze kterých se postupem času stávala nejen klíčová místa transportu nejrůznějších komodit, ale taktéž kulturní či „dovolenková“ centra velice oblíbená u nejvýše postavených Římanů. Proto byly v těchto lokalitách během archeologických výzkumů často doloženy nejen…

Celý článek

Kultura, Pro studenty, Tipy pro studenty, Z našeho oboru

Výlety po zříceninách

Léto se už bohužel pomalu blíží ke konci, což ale znamená, že se nám také blíží ideální počasí na výlety. Proto pro vás mám tipy na výlety do plzeňské přírody, ve které si příjemně dobijete baterky před začátkem semestru. Zřícenina Libštejn Před rokem 1361 dal Karel IV. pokyn k výstavbě hradu, který se stal typickým představitelem vrcholu šlechtické hradní architektury karlovské doby. Pozůstatky Libštejna najdete severovýchodně od Plzně nedaleko Liblína, kde nad pravým břehem Berounky nemůžete minout typickou libštejnskou hradní…

Celý článek

Kultura / Události, Z našeho oboru, Zajímavé

Archeologové na námořní výpravě

Experimentální archeologie je krásná, přínosná a někdy poměrně dobrodružná metoda, s jejímiž výsledky jste se už jistě někdy setkali. Typickým příkladem může být návštěva archeoskanzenů, které dle svého zaměření rekonstruují nejrůznější způsoby a aktivity pravěkého či středověkého života. O tom, co všechno lze experimentálně rekonstruovat, vám napíšu pár vět v jednom z dalších článků, ale dnes bych vás chtěla krátce seznámit s unikátním a skoro až neuvěřitelným projektem Radomíra Tichého a jeho kolegů. V roce 1995 se zrodil projekt Monoxylon…

Celý článek

Pozvánky na akce, Tipy pro studenty, Z našeho oboru

Archeologické léto na Plzeňsku

Rok se s rokem sešel a začíná další ročník Archeologického léta. Oblíbená akce všech výletníků zajímajících se o historii a archeologii opět otevírá i běžně nepřístupná místa, která může veřejnost probádat po boku skvělých archeologů. Mezi zapojenými lokalitami najdete hrady, skanzeny, muzea, novověké vojenské objekty, pravěká pohřebiště a mnoho dalšího, včetně míst právě probíhajících výzkumů. Archeologické léto probíhá v celé republice od konce června do začátku září s tím, že je vždy třeba se na danou prohlídku předem zdarma zapsat.…

Celý článek

Z našeho oboru

Světélkující keramika a její stáří

V prozatím posledním díle série o archeologickém datování se podíváme na trochu krkolomně znějící termoluminiscenční metodu, která se často využívá jako doplňková k radiokarbonu nebo třeba dendrochronologii. Jistě jste si hned všimli, že název termoluminiscence můžeme rozložit do dvou slov – termo = teplo a luminiscence = záření, světélkování. V základním principu jde o to, že materiály s nahromaděnou energií budou po zahřátí světélkovat. Metoda se primárně využívá na odatování pálené keramiky, díky čemuž je velice oblíbená. Keramické střepy totiž…

Celý článek

Z našeho oboru

Jak poznáme stáří dřevěných nálezů?

Posledně jsem vás seznámila s radiokarbonovým datováním, díky kterému mohou archeologové zjistit stáří artefaktů z organického materiálu. Vím, že zmínky radioaktivity, izotopů či poločasu rozpadu mohou někoho trochu odstrašit, takže jsem pro dnešní téma vybrala něco hmatatelnějšího a familiérnějšího. Dendrochronologie je metoda, která analyzuje a odatovává dřevo (včetně zuhelnatělého), potažmo přímo analyzuje jeho letokruhy a jejich přírůstky. Jak se tvoří letokruhy a proč nejsou pravidelné? Každé jaro věnují stromy svou energii produkci nových buněk, jejichž velikost se s postupem měsíců…

Celý článek

Z našeho oboru

Jak funguje radiokarbonové datování?

Základem práce archeologa je správné určení stáří nalezených artefaktů. K tomu má tato věda dnes k dispozici poměrně široké spektrum opravdu zajímavých metod. Kromě nejběžnějšího a čistě relativního odhadu stáří, o kterém vám povím jindy, je k dispozici řada postupů, při kterých archeolog spolupracuje s odborníky z nejrůznějších laboratoří. Jednou z nejznámějších metod, o které jste jistě slyšeli, je radiokarbonové datování. Co se pod tímto možná trochu hrozivým pojmenováním skrývá a jak celá metoda funguje? Jaký je princip této metody?…

Celý článek

Nezařazené, Zajímavé

Archeologie ve vaší popelnici

Pozastavili jste se někdy nad tím, co se děje s odpadem, který každý den vyprodukujeme? Překvapivě jde o poměrně fascinující a informativní aspekt lidského chování, na což poukázala jedna velice zajímavá a přelomová studie amerického archeologa Williama Rathje a jeho studentů. The Garbage Project, odstartovaný v 70. letech, byl jednou z prvních studií, která brala odpad vážně a používala ho jako nástroj k pochopení lidského chování a kulturních zvyklostí. Přelomový přístup W. Rathje kompletně “překopal” tradiční předpoklady o odpadu a…

Celý článek