Dění na FF, Pozvánky na akce

KFI pořádá mezinárodní konferenci na téma estetiky

Katedra filozofie FF ZČU Plzeň, Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností AV ČR a Slovenská asociácia pre estetiku vás zvou na mezinárodní konferenci Performativita, narativita, deskriptivita, která se uskuteční ve dnech 25. – 26. října 2023.

Hlavním tématem bude vztah a charakter zmíněných tří dimenzí ve vztahu k uměleckému dílu. Konference se bude zabývat jednak propojením těchto dimenzí v umělecké tvorbě (a dalších esteticky působících fenoménech), ale rovněž i jejich odděleností. Přehled možných témat naleznete na oficiálních stránkách konference, jejichž prostřednictvím mohou zájemci o účast rovněž zaslat své abstrakty společně s přihláškou. Mezní termín podání přihlášky je 30. června 2023.

Sledujte oficiální stránky konference pro více informací.

 

Zdroj obrázku: Facebookové stránky KFI ZČU

About Adéla Sommerová