Z našeho oboru

V Německu byly objeveny poznámky k Hegelovým přednáškám

Klaus Vieweg, který sepisoval Hegelovy životopisy, našel v arcidiecézní knihovně v Mnichově čtyři tisíce stran dokumentů, které obsahovaly zápisky Hegelova žáka Friedricha Wilhelma Carového, studenta Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg z roku 1816 až 1818.

Podle německých odborníků mohou tyto ručně psané poznámky otevřít nové úhly pohledu na některé základy Hegelovy filozofie. Zkoumání těchto rukopisů je teprve v počátcích, ale list The Guardian informoval o tom, že dokument obsahuje poznámky k Hegelovu výkladu estetiky. Poznámky  staršího data jsou již k dispozici díky Heinrichovi Gustavovi Hotho, jednomu z Hegelových studentů, až doposud však tento výklad nebylo možné porovnat s jinými zdroji. Aktuální nález spisů Friedricha Wilhelma Carového odborníkům tuto možnost poskytne. Aktuálně je však známo jen to, že jsou poznámky soudě podle zdrojů mladšího data, než původní Hothovy texty.

Vieweg a jeho kolega Christian Illies z Univerzity Otto-Friedricha v Bamberku plánují rukopisy vydat v komentovaných edicích. Illies uvedl, že velká část Hegelovy práce je známa pouze z jeho přednášek a Illies se již dlouho snaží najít přepisy těchto výkladů. V 19. a 20. století se podařilo některé z nich objevit a vydat, ale postupem času klesala pravděpodobnost, že se objeví nějaké další. Hegelova filozofie je obecně považována za velmi komplikovanou, tudíž tento objev může skutečně ovlivnit vnímání a porozumění jeho myšlenkám.

Tyto nově objevené dokumenty obsahují široký záběr témat včetně Aristotelova textu o poetice, výkladu Sofoklovy Antigony či Schillerových dramat. Illies také dodává, že Friedrich Wilhelm Carové byl velmi inteligentní a pečlivý student, který Hegelovu práci sledoval několik let, tudíž s nálezem jeho poznámek jsme získali i naději, že díky jeho interpretacím Hegelových přednášek budeme schopni lépe porozumět tvrzením, poznámkám a tezím tohoto velkého filozofa.

Tagged , ,

About Barbora Škampová