Dění na FF, Pozvánky na akce, Tipy pro studenty

Fakulta filozofická pořádá adaptační den pro prváky

19. září 2022 proběhne u příležitosti zahájení akademického roku 2022/2023 na Fakultě filozofické uvítací den „Prvák“ s podtitulem „Cesta tam a zase zpátky“ určený studentům prvních ročníků. Záměrem je seznámit nově příchozí kolegy s jejich spolužáky a také s univerzitním prostředím, ve kterém se budou příštích několik let pohybovat. V rámci celodenního programu se noví studenti dozví mnoho užitečných informací (např. kde si vypůjčit knížky, jak se vyznat v akademických titulech nebo kde mohou během dne trávit čas mezi přednáškami) a také získají alespoň základní orientaci v budovách a učebnách FF (což je někdy i pro nás mazáky docela oříšek 🙂 ). V neposlední řadě také mohou zjistit, kde v okolí se dá dobře najíst nebo posedět po náročném dni. Adaptační den má novým studentům pomoci nejen orientovat se v prostředí fakulty, ale také k tomu, aby se zde cítili co nejlépe.

Akce se uskuteční 19. září 2022 od 10:00 do 16:30. Výchozím stanovištěm je univerzitní centrum Kulturka (Sedláčkova 19), kde se studenti dozví další informace. V závěru programu dostane každý student malou odměnu.

Od 17:00 v návaznosti na Adaptační den proběhne na dvorku děkanátu Fakulty filozofické setkání akademické obce k příležitosti zahájení akademického roku 2022/2023.

Těšíme se na vás.

 

Více informací najdete na stránkách Fakulty filozofické a na facebookových stránkách Prvák FF ZČU

Zdroj obrázku: Prvák FF ZČU

About Adéla Sommerová