Kultura / Události, Zajímavé

Mezinárodní den vzdělávání

Na den 24. 1. 2022 připadá již počtvrté Mezinárodní den vzdělávání. Zavedla jej Organizace spojených národů (OSN) ve snaze poukázat na důležitost vzdělání pro naplňování cílů, jako je udržitelný rozvoj, mírové snahy či boj s chudobou. Právě pro boj s chudobou je vzdělání zásadní (v zemích třetího světa se procento chudoby často témeř rovná procentu negramotnosti). OSN se snaží minimalizovat důsledky chudoby právě pomocí vzdělávání. Metaforicky takovou pomoc zobrazuje čínské přísloví: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho rybařit, dáš mu potravu pro celý život.

Právo na vzdělání je jedním z lidských práv zakotvených v článku 26 Všeobecné deklarace lidských práv. V některých rozvojových zemích je však těžké toto právo naplňovat. Podle organizace UNESCO (součást OSN) 258 milionů dětí a mladistvých nechodí do školy, 617 milionů jich neumí číst a provádět jednoduché počty. Přibližně 4 miliony dětí a mladistvých nechodí do školy, protože se z nich s jejich rodinami stali uprchlíci. K narušení a omezování vzdělávání dochází zejména kvůli ozbrojeným konfliktům. V minulém a předminulém roce také kvůli koronavirové pandemii. Všude ve světě se urychlilo rozevírání pomyslných nůžek mezi vyspělými a chudými státy a též mezi bohatší a chudší vrstvou obyvatel v jednotlivých státech vlivem nemožnosti absolvování distanční výuky, jejíž příčinou je nedostatečná digitalizace. 

Letošním tématem Mezinárodního dne vzdělávání je Změna kurzu, transformace vzdělávání” a cílem oslav je posílit a přivítat zpět vzdělávání v prezenční formě, jak jsme na něj zvyklí. V době pandemie došlo totiž k ochromení výuky a bylo potřeba začít řešit určité nedostatky vzdělávacích systémů. Myšlenkou letošního ročníku je, že z pandemie se duševně zotavíme až tehdy, když současný způsob vzdělávání získá správný kurz.

Tento den také každoročně potvrzuje usnesení, že vzdělávání musí být založeno na faktech a nikoliv například na náboženském přesvědčení či pocitech. OSN se tak snaží vytvořit rovnoprávnou atmosféru, ve které je možné zajistit blahobyt co největšímu množství lidí. Buďme tedy vděční za vzdělání, které máme, a snažme se dále sami rozvíjet. Vzdělání bohužel není pro všechny děti samozřejmostí. Pomoci dětem při získávání vzdělání v rozvojových zemích se v České republice věnuje například organizace Člověk v tísni.

Tagged , , ,

About Tereza Matějková

Jsem studentkou FF, která si nikdy nenapsala nic do šuplíčku. Mám vždy dobrou náladu a dokážu si rozložit čas tak, abych všechno stihla. Mám ráda Karla Čapka, umělou inteligenci, literaturu a spoustu dalších věcí. Jsem zvědavá, baví mě gramatika a nechutná mi kafe.
View all posts by Tereza Matějková →