Kultura / Události, Zajímavé

Mezinárodní den vzdělávání

Na den 24. 1. 2022 připadá již počtvrté Mezinárodní den vzdělávání. Zavedla jej Organizace spojených národů (OSN) ve snaze poukázat na důležitost vzdělání pro naplňování cílů, jako je udržitelný rozvoj, mírové snahy či boj s chudobou. Právě pro boj s chudobou je vzdělání zásadní (v zemích třetího světa se procento chudoby často témeř rovná procentu negramotnosti). OSN se snaží minimalizovat důsledky chudoby právě pomocí vzdělávání. Metaforicky takovou pomoc zobrazuje čínské přísloví: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li…

Celý článek