Kultura / Události, Reportáže

Archeologům z naší filozofické fakulty se podařil unikátní nález

Nedaleko Řípu u obce Dušníky naši archeologové objevili pravěkou mohylu. Konkrétně se jedná o tzv. dlouhou mohylu, jež patří k nejstarším v Evropě. V mohyle se nachází artefakty z doby cca 3 800 let př. n. l. a unikátní hrobová komora, ve které bylo pohřbeno dítě.

Jedná se opravdu o unikátní nález na českém území, jak i sám vedoucí výzkumu Petr Krištuf z katedry archeologie poznamenal: „Mohyla v Dušníkách představuje nejlépe zachovalý pohřební monument tohoto typu v Čechách. Náš výzkum odhalil mohutnou hrobovou jámu, ve které se unikátně dochovaly zbytky dřevěné konstrukce. Podobnou situaci z tohoto období na našem území neznáme”. Jedinečné jsou především vysoké mohylové náspy pocházející z doby kamenné, které se v Čechách doposud nedochovaly.

Archeologové provádějí výzkum ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Českou zemědělskou univerzitou, a to v rámci interdisciplinárního projektu Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem. Prvotní práce začaly již na jaře letošního roku, nejprve leteckým snímkováním, půdní sondáží a geofyzikálním průzkumem. Z výzkumů se zjistilo, že mohyla je dlouhá přibližně 86 metrů a široká 26 metrů, přičemž se postupně k západu zužuje na 17 metrů. Samotné archeologické práce, na nichž se podílí studenti Západočeské univerzity v Plzni a České zemědělské univerzity, započaly 7. srpna. Následovat budou různé environmentální analýzy, které pomohou odhalit způsob stavby mohyly, přesnou dataci či informace o pohřbeném dítěti.

Kompletní tiskovou zprávu společně s fotografiemi naleznete zde.

Zdroj: info.zcu.cz

About Radka Čtveráková