Úvahy a zamyšlení

Proč nám Čechům Gréta tolik pije krev?

Nyní již plnoletá Gréta Thunberg neustává ve svém boji proti klimatickým změnám. Snaží se i v době pandemie burcovat lidi a politiky k reálným krokům. Současná situace prý vybízí k učinění možných a zásadních změn. Gréta je však často vnímána jako ztělesnění zla a pouhá loutka nového režimu. Režimu, který nám vezme naše auta, svobodu a naruší náš život. Tento článek chci věnovat našemu postoji a české reakci na Grétu. 

V dobách, kdy se ještě mohlo chodit do hospod, mě naprosto fascinovalo, jak lidi, kterým je okolo 40-50 let, dokáže rozhodit názor tehdy 16leté dívky. Již samotné slovo „Gréta“ dokázalo rozproudit krev a přivést některé Čechy k naprosté nepříčetnosti. Zeptat se v hospodském prostředí na vtíravou otázku, či přijít s protiargumentem, znamená následné kázání od člověka, který tomu „skutečně rozumí“… Začnete litovat, že jste se vůbec do něčeho pouštěli a příště naopak peprnou poznámkou o hloupé Grétě přihodíte do kotle a můžete se vesele bavit. Problém byl, když konverzace vygradovala až moc a v rudých obličejích jste spatřili záblesk hněvu a touhu po odplatě. Co teď s tím? Půjdeme někoho zlynčovat? Raději objednejme panáky a uklidněme nervový systém.

Nemohl jsem tomu tenkrát přijít na kloub. Jak může lidi Gréta, tak vytáčet? Nebo být terčem neustálých trapných vtipů? Stačí si vzpomenout video parodii na YouTube kanále Prima Cool: Greta Thunberg – ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 2019. Z živé osoby se v tomto videu stala cirkusová atrakce. Zdá se, že je ponižování lidí pro Čechy už tradicí… i když tím vlastně ponižujeme sami sebe. Pojďme se nyní zaměřit na to, v čem že nám vlastně Gréta pila krev.  

V první řadě to byla absence klidného projevu. Není nad to, vyčítat člověku na úsvitu života přílišnou emocionalitu a hněv. Především v případě, kdy se jedná o přežití lidstva. Figuruje zde touha po uniformitě, kterou jsme přijali? Jakéhosi rádoby klidu a spořádanosti? Je zde nějaký žebříček obsahující záležitosti, nad kterými je povoleno a žádoucí se vztekat, radovat či plakat? Nějaké rozmezí od Game of Thrones až po sportovní výkony našich sportovců? V otázce klimatické změny či zachování života na planetě už patrně rozčarování či silné emoce nejsou vůbec potřebné a vskutku ne chtěné. Vždyť už se s tím přece nedá nic dělat, i kdyby člověk chtěl. Na to je moc malý pán… 

Vládne zde snad paradigma hédonistického pasivního žití? Nezainteresovaného spočívání a konzumace bezstarostné zábavy? Tak či onak mě překvapovalo, že i mladé lidi Gréta zaujala. Kluci, kterým je dvacet let, s hrdostí a pýchou natáčejí v zácpě na Insta stories, jak Gretce zatopí a nechají motor hezky běžet. To už je trochu na pováženou. Jestliže se toto děje, není to důkazem, že pod povrchem je s námi něco špatně? Možná schováváme nějaké nevyslovené bolístky či přesvědčení. Vyvstávají mi zde na mysli slova spisovatele Chucka Palahniuka – autora Klubu rváčů: Mladí lidé zkameněli a jiný pohled na věc je vůbec nezajímá. Je neuvěřitelné sledovat mladou generaci, která je ve skutečnosti plná starých lidí.Možná že opravdu jsme staří lidé v hladké kůži. 

Věk však nehraje v této věci rozdíl. Vystavujeme Grétě účet a odsouzení. My jsme ti rozumní, obdaření zkušeností a hlubokým vhledem do problému. Vladimir Putin v jednom rozhovoru prohlásil: Nikdo Grétě nevysvětlil, že moderní svět je komplikovaný.Ruská média a televize jsou kapitola sama pro sebe, ale možná není od věci položit si otázku, jestli je svět opravdu komplikovaný, nebo se po nás chce, abychom věřili, že je a že se na tom nic nedá změnit.  

Možná je Gréta ve své snaze příliš naivní, ale o to silnější. Možná že člověk opravdu nepotřebuje nastřádané roky skloubené s vysokou školu života na to, aby viděl a cítil, že něco není v pořádku. A aby se postavil za něco, čemu věří. Když už nic jiného, je potřeba zaměřit se na to, co o nás Češích vypovídá naše reakce na Grétu. Snad ještě nejsme plně ponořeni v bažině všudypřítomné prázdnoty bez špetky charakteru. 

Možná je to přesně to, co svět v tu dobu potřeboval. Vztek, zatvrzelost, prosbu a slzy 16letého člověka. Naivní mladé holky, pokud chcete. Co to o nás prozrazuje, když nás její slova a přístup tolik rozhodí? Možná to, že nám pod povrchem na tom, o čem mluví, stále ještě záleží. Že jsme to žití dosud nevzdali.

 

Zdroje: 

Radio Wawe: Jonáš Zbořil [online]. Praha: Český Rozhlas, 2016 [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/chuck-palahniuk-mlada-generace-zkamenela-je-plna-starych-lidi-5193678

COOL Feed. ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 2019. In: Youtube [online]. 2019 [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jfm45uXbzKA

BBC News. Vladimir Putin criticises Greta Thunberg’s UN speech on climate change. In: Youtube [online]. 2019 [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1CnyqLogH0Y

Tagged , ,