Pro studenty

Průvodce studiem na FF ZČU pro zahraniční studenty

 

Jsi zahraniční student, který se chystá studovat na Filozofické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni? Existuje sice celá řada zdrojů informujících o podmínkách studia na českých vysokých školách, ale já ti v tomto článku dám několik tipů, které se ti budou hodit, pokud chceš studovat právě u nás.

Začátek studia

Začneme hezky od začátku. Na vysokou školu je nejprve nutné si podat přihlášku a uhradit poplatek s ní spojený. Následně musíš úspěšně absolvovat přijímací zkoušku. Pokud se ti to podaří, bude tě čekat zápis ke studiu. Díky němu budeš mít status studenta, na základě kterého získáš vízum nebo ti bude prodlouženo. K samotnému zápisu pak budeš potřebovat: 

  1. kopii vysvědčení prokazující nejvyšší dosažené vzdělání. Tato kopie musí být přeložena soudním překladatelem a ověřena notářem;
  2. nostrifikační doložku, která dokládá uznání středního (pokud se uchazeč hlásí na bakalářský obor) či vyššího odborného vzdělání (pokud jde o navazující obor) českým uznávacím orgánem;
  3. pas, psací potřeby a svou fotografii. 

Pokud se zápisu nemůžeš zúčastnit, může místo tebe přijít kdokoliv, kdo disponuje plnou mocí k tomu jej za tebe absolvovat. 

V závislosti na studovaném oboru studenti prvních ročníků buď mají nebo nemají možnost si samostatně sestavit rozvrh. Studenti vyšších ročníků si jej sestavují automaticky.

Bakalářské obory, ve kterých si rozvrh student sestavuje sám:

Archeologie 

Filozofie 

Humanistika

Blízkovýchodní studia

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia

Obecné dějiny

 

V prvním ročníku magisterského studia si rozvrh sestavují studenti s výjimkou těchto oborů:

Teorie a filozofie komunikace

Sociologie

 

Doklad o absolvování zápisu a další potřebné formuláře zašleš před začátkem semestru na svou domovskou univerzitu a potom se už můžeš pustit do studia. Nezapomeň si také zažádat o studentský průkaz – JIS kartu. Ta ti v prostředí ZČU doslova otevírá všechny dveře a můžeš s ní platit například tisk nebo jídlo v menze (stačí si na ni dobít kredit). Další informace a formulář k vyplnění najdeš tady.

Všeobecné informace ke studiu

Pro studium na FF ZČU musíš mít znalosti českého jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Úroveň B2 je požadována proto, že se od studentů filozofické fakulty očekává práce s velkým množstvím literatury, což by bylo bez patřičné znalosti jazyka složité a mohlo by být důvodem k nechtěnému ukončení studia.

Studium v českém jazyce je na Filozofické fakultě ZČU pro zahraniční studenty zdarma, ale musíš dodržet jeho stanovenou délku. Student bakalářského oboru má nárok studovat zdarma čtyři roky, student magisterského oboru tři roky. Celkem je možné studovat bakalářský obor až pět let a magisterský až čtyři roky, ale poslední ročník už by sis musel doplácet.

Podmínky samotného absolvování jednotlivých předmětů si stanovují jejich garanti, případně vyučující. K úspěšnému splnění výjezdu pak musíš nasbírat potřebný počet kreditů.

Ubytování 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na ubytování. Pokud chceš bydlet na koleji ZČU, nezapomeň si včas podat žádost zde. Budovy FF ZČU se na rozdíl od mnoha jiných fakult nacházejí přímo v centru Plzně. Geograficky nejblíže je Kolej Bolevecká, kterou najdeš na adrese Bolevecká 30-32.

Zahraniční vztahy 

Za zmínku stojí také to, že se na FF ZČU neomezuješ pouze ke studiu na vysoké škole v České republice. V rámci programu Erasmus můžeš odjet na semestr nebo rovnou celý akademický rok studovat na jednu z partnerských univerzit FF ZČU. Podrobný seznam univerzit a oborů najdeš tady. Možnosti studentské mobility Erasmem ale nekončí, FF ZČU má uzavřené smlouvy s vysokými školami v různých zemích v rámci EU i mimo ni. Více informací a seznam kontaktních osob je možné najít zde.  

A na závěr

Hlavní radou je určitě se nebát, nejsi první ani poslední zahraniční student na FF ZČU. Tato fakulta se stala almou mater pro mnoho takových studentů. Doufáme, že se na FF ZČU budeš dál rozvíjet a studium na naší fakultě se pro tebe stane krokem ke tvé vysněné kariéře.

Rozhodně se ti bude hodit také všeobecný průvodce studiem. Veškeré další informace nalezneš na webových stránkách níže.

https://ff.zcu.cz/study/informace-pro-studenty/informace-pro-nove-studenty/ 

https://ff.zcu.cz/zahranicni-vztahy/erasmus/

https://www.zcu.cz/cs/Students/study-guide.html

About Renata Fatkhullina