Pro studenty

Pozvánka do studentského diskuzního kroužku

Poslední dva roky studenti KFI pořádali diskuzní kroužky a ve školním roce 2020/2021 (od chvíle, kdy budeme mít přístup do školy) tomu nebude jinak.

V roce 2017 jsme se připojovali k pedagogům na jejich neformální filozofická setkání. O něco později se však pedagogové vytratili a setkání přestala fungovat. Nás to však tak bavilo, že jsme se rozhodli je obnovit a organizovat na vlastní pěst – od té doby funguje na KFI student-focused a teacher-friendly diskuzní (nebo jen posluchačský) kroužek. 

Kroužek je místo, kde jsme se každý týden sešli, poslechli si příspěvek nějakého studenta, řádně o tom podiskutovali (pohádali se) a celý den zakončili v krčmě. Z počátku se scházeli hlavně studenti, kteří se mezi sebou osobně znali, s postupem času se nám však podařilo udělat něco v historii světa naprosto nevídaného – navázat vztahy napříč všemi ročníky bakalářského oboru Filozofie. Na kroužku se tak scházeli prváci až třeťáci. Tím to však neskončilo.

Zástupci všech ročníku oboru Filozofie.

Stejně jako chuť na pivo po dlouhém dni, i my jsme byli k neudržení. Krom filozofů se přidali i humanisté, antropologové, budoucí lékaři z Karlovy Univerzity v Plzni, programátor z FAV (ano, skutečně) a i lidé úplně mimo univerzitu. Před pandemií už na studentské diskuzní kroužky začali chodit i studenti magisterkého oboru Teorie a filozofie komunikace. Několikrát nás navštívili i někteří pedagogové a doktorandi.

Nemyslím si, že by takový růst byl zapříčiněný neuvěřitelnou kvalitou na kroužku podávaných příspěvků. Dle mého názoru spočívá důvod spíše v atmosféře, kterou jsme na kroužku vytvářeli. Pro mě osobně je na takových setkáních pak přínosné i to, že můžu trénovat hovoření před lidmi a vysvětlování nejednoduchých věcí těm, kteří tyto věci neznají. Ačkoliv se to třeba nezdá, je to schopnost, která se bez dosti specifických podmínek (tj. obecenstvo, které je ochotné vás poslouchat) prostě nedá nacvičit.

Poslední setkání před vánoci 2019, které mělo formu symposia.

 

Zde jen pro představu výčet přednášených témat:

 • Plastic pollution (pozn. S.K.: přednes byl v čj.)
 • Metodologie při zkoumání filosofického směru jiné kultury – Jasukuni, Šintó (do jisté míry), Musaši
 • O Pólovi s Chairefóntem
 • Od časového managmentu po (ne)psaní citací
 • Pojetí héroa a Achilleův štít
 • Koncepce humanistické etiky v díle Ericha Fromma
 • Bělorusko a freemovers
 • Determinismus vs kreativita
 • Herecký paradox
 • Popkultura a kultura
 • Brian McGuiness: The Mysticism of the Tractatus (pozn. S.K.: přednes byl v čj.)
 • Sofisté
 • Filozofové, pozor na hubu! (pozn. S.K.: přístupné i ve psané verzi přímo zde na blogu)
 • Umění poznání
 • Programovací jazyky (pozn. S.K.: nešlo o workshop programování, ale o ukázku toho, proč jsou programovací jazyky také jazyky)
 • Rozdíl mezi tvořením u Aristotela a Platóna

Mělo by být vidno, že se skutečně jedná o všehochuť – řečeno s mým oblíbeným vědeckým anarchistou: do diskuze jsou zváni naprosto všichni!

Úžasnou zprávou je, že máme v plánu s kroužkem pokračovat i ve školním roce 2020/2021. Ještě lepší zprávou je, že někteří z organizátorů začínají studovat magisterský obor, což by mělo znamenat, že se komunita opět rozroste o další freshmany. Není se tedy ani trochu třeba bát toho, že vstupujete do již uzavřené komunity, že jste „outsideři“ – nejste! Na KFI jsme jedna veliká rodina.

Já o tom, proč si filozofové musí dávat pozor na hubu.

 

V případě zájmu, se k nám neváhejte přidat na facebookové skupině: https://www.facebook.com/groups/581564285652732/, nebo si najděte na facebooku přímo mě.

Tak na viděnou někdy v akademickém roce!

About Sergej Kish

Propagátor determinismu, střídmý naturalizátor morální a politické filozofie, milovník humoru, vína a občasného nemluvení.
View all posts by Sergej Kish →