Pro studenty, Studentský život

Minikonference TFK

10. – 11. 12. 2019 proběhla v rámci předmětu Komunikace a tvořivost minikonference, na které přednášelo jedenáct studentů z oboru Teorie filosofie komunikace. Tato konference měla velmi široký rozsah přednášených témat. Jednalo se o zajímavé náměty jako např. Feministická kritika nových technologií či Interpretace listopadových událostí roku 1989 v plzeňských periodikách v letech 1990 a 2019 apod. Avšak dostalo se i na více filosofická témata, mezi která patřilo např. Pojetí smrti u Martina Heideggera a jeho návaznost na Hérakleita.

Délka jednoho konferenčního příspěvku činila přibližně 15 minut. Poté bylo možné vznést jakékoli otázky či komentáře. Zajímavá diskuze se spustila okolo příspěvku Feministické kritiky nových technologií, do které se zapojili jak posluchači tak i ostatní přednášející. Feministická téma všeobecně vyvolávají velkou vlnu debat.

Jsem ráda, že se mi v rámci předmětu Komunikace a tvořivost dostalo příležitosti vyzkoušet si odprezentování příspěvku na této minikonferenci. Pro člověka je přece jen mnohem příjemnější přednášet před známými lidmi a ještě k tomu v blízkém prostředí naší univerzity, než před naprosto cizími lidmi. Získání této zkušenosti z konference z pohledu přednášejícího a nikoliv jenom posluchače je k nezaplacení.

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří na této konferenci přednášeli a nebo se na ní nějakým jiným způsobem podíleli. Též velké poděkování patří paní doktorce Kastnerové i magistrám Fleischmannové a Kastnerové za veškerou organizaci a možnost vyzkoušet si účast na konferenci.

Fotky zachycující konferenci

https://ff.zcu.cz/

Tagged , ,

About Radka Čtveráková