Pozvánky na akce, Pro studenty

Proč jít k volbám do Akademického senátu FF ZČU

Již příští středu 6. listopadu 2019 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU. Volit, či nevolit, to je oč tu běží. Jistě, nevolit je také volba.  Svým způsobem.  Zde je proto šest důvodů, proč dát přednost první variantě a jít do urny hodit svůj hlas.

1. Má to smysl

Může se zdát, že volby do Akademického senátu jsou nepodstatná záležitost, kterou nemá smysl se zdržovat. Je to však podobné jako u voleb politických. Možná vám připadá, že jeden hlas nic nezmůže. Ale představme si, že stejným způsobem uvažuje třeba deset tisíc lidí – tolik hlasů už opravdu něco zmůže. A v našem malém akademickém rybníčku to, byť v menším měřítku, platí tím spíše.

2. Volíte si svého zástupce

Možná máte pocit, že vás jako studenty stejně nikdo nevyslyší a je tedy zbytečné se o něco snažit. Ale právě zde se vám nabízí příležitost podpořit svým hlasem kandidáta, který bude v AS reprezentovat vaše zájmy, tedy zájmy studentů.

3. Je to i ve vašem zájmu

Akademický senát má na starost mimo jiné například podmínky pro přijetí ke studiu nebo návrhy studijních programů realizovaných na fakultě. Tedy záležitosti, které se i vás týkají. Třeba nejste spokojeni se skladbou rozvrhů, případně byste uvítali více akcí pořádaných pro studenty. Pokud půjdete k volbám, máte šanci, že budete vyslyšeni.

4. Uděláte něco pro svoji školu

Tím, že hodíte do urny svůj hlas, se vlastně i nepřímo podílíte na formování své univerzity a poskytujete jí tak zpětnou vazbu. I když se to tak nemusí na první pohled jevit, pro správné fungování školy je zpětná vazba od studentů důležitá. Pokud by na jejich názoru nezáleželo, nebylo by ani studentské komory v AS. To, že existuje, znamená, že studentské postřehy jsou pro univerzitu přínosem.

5. Možnost rozhodovat

Jste s něčím v rámci své fakulty nespokojeni? Využijte toho, že máte jako studenti konečně možnost o něčem rozhodnout. Budete mít alespoň naději, že vaše námitky a připomínky padnou na úrodnou půdu.

6. Dobrý pocit

Stejně jako u politických voleb i tady můžete mít dobrý pocit uvědomělosti, že jste svým hlasem přispěli k něčemu důležitému. Nevolit, a následně si stěžovat je totiž velmi jednoduché. Jít volit znamená, že nechcete, aby bylo rozhodováno „o nás bez nás“. Minimálně si můžete říct, že vy osobně jste pro to něco udělali a není vám to jedno.

Pro bližší informace navštivte stránky FF ZČU.

Zdroj: ff.zcu.cz

About Adéla Sommerová