Úvahy a zamyšlení

Vlci mezi námi

Určitá hierarchie v lidské společnosti není něčím neobvyklým. Jakési rozložení moci je pozorovatelné všude kolem nás, ač se nemusí nutně jednat o striktní hranice mezi jednotlivými „stupni”, stále je možné odhalit rozdělení na základě jasných charakteristik, které jsou pro danou úroveň společné. Nemělo by tedy být žádným překvapením, že v takové hierarchii musí být přirozeně někdo výše, a naopak někdo níže. V čím nižším stupni se nacházíme, tím více můžeme pozorovat právě snahu o (do jisté míry) revoltu, která by…

Celý článek