Úvahy a zamyšlení

Vlci mezi námi

Určitá hierarchie v lidské společnosti není něčím neobvyklým. Jakési rozložení moci je pozorovatelné všude kolem nás, ač se nemusí nutně jednat o striktní hranice mezi jednotlivými „stupni”, stále je možné odhalit rozdělení na základě jasných charakteristik, které jsou pro danou úroveň společné. Nemělo by tedy být žádným překvapením, že v takové hierarchii musí být přirozeně někdo výše, a naopak někdo níže. V čím nižším stupni se nacházíme, tím více můžeme pozorovat právě snahu o (do jisté míry) revoltu, která by…

Celý článek

Úvahy a zamyšlení

Covid-19 jako nový normál

Covid-19 jakožto nový normál našeho každodenního života – věta, od které se nás snaží přední psychologové již téměř rok odradit. „Jedná se pouze o přechodný a dočasný stav”, říkají. Jedná? Ač to může znít pesimisticky, nejsem si jistá, do jaké míry je tato věta po roce bez změn ještě uvěřitelná. Největší a možná i jedinou náplastí nám dosud bylo minulé léto, kdy jsme si mohli alespoň trochu zavzpomínat na staré dobré časy a dva dlouhé měsíce předstírat, že situace vlastně…

Celý článek

Studentský život

Slyšíme se? Aneb zimní semestr po prvácku

I přesto, že nás distanční způsob výuky zastihl již v minulém pololetí (odpusťte mi ten středoškolský výraz), by asi nikdo nevěřil tomu, že nás bude nadále doprovázet i po zahájení prvního ročníku studia na vysoké škole. Pomineme-li nyní, jak nelehký může být samotný přesun ze střední školy na školu vysokou za běžných, nyní už téměř nepředstavitelných, podmínek. Od neschopnosti zapamatovat si, že profesor už zkrátka není pracovní pozice, ale právoplatný titul a nesprávným použitím tohoto oslovení můžete narušit všudypřítomnou harmonii…

Celý článek