Z našeho oboru, Zajímavé

Coca-Cola ve 2. světové válce

Coca-Cola ve 2. světové válce

Úvod

Nápoj Coca-Cola je v dnešní době rozšířen téměř po celém světě. Je prakticky nepředstavitelné, že by se tento oblíbený nápoj nedal kdekoliv po světě sehnat. Aby se však tak stalo, Coca-Cola musela urazit dlouhou cestu, do které se samozřejmě připletla také 2. světová válka. Avšak právě 2. světová válka napomohla k masivnímu rozšíření Coca-Coly po celém světě.

Počátky Coca-Coly

Coca-Colu navrhl atlantský lékárník dr. John Stith Pemberton a v roce 1886 byla v atlantské lékárně prodána první lahev, v té době za 5 centů. První rok byl však pro Coca-Colu ztrátový a náklady (zejména na reklamu) nebyly ani zdaleka pokryty. Největší „boom“ zaznamenala v 90. letech 19. století. Ještě v této době obsahovala kokain, který byl kompletně odstraněn v roce 1903. Také byl rapidně snížen vysoký obsah kofeinu. Chvíli po 1. světové válce (konkrétně v roce 1919) byly ve Francii založeny první dvě stáčírny v Evropě, konkrétně v Paříži a Bordeaux.

Olympijské hry 1936

Coca-Cola se mimo Francii rozšířila také do Německa, kde se během 30. let stala nejoblíbenějším nealkoholickým nápojem. Sponzorovala také letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936. Na propagačních plakátech se dokonce Coca-Cola objevila společně s nacistickými symboly (převážně s hákovým křížem). Coca-Cola byla nadále dodávána do nacistického Německa, a to i po vypuknutí 2. světové války 1. září 1939. Zlom však přišel o 2 roky později.

Coca-Cola vstupuje do války

Když 7. prosince 1941 Japonsko (tedy spojenec nacistického Německa) napadlo přístav Pearl Harbor na Havajských ostrovech, Spojené státy americké se okamžitě ocitly ve válce. Distribuce Coca-Coly do Německa musela být okamžitě zastavena (kromě zákazu distribuce nejen Coca-Coly, ale i dalších výrobků, musel být přejmenován také např. hamburger, kvůli spojitosti s německým přístavem Hamburg, hamburgery tedy nesly jméno Liberty Steaks). Do roku 1943 byla však distribuce Coca-Coly na bojiště nulová.

Coca-Cola v boji

V roce 1943, generál Dwight Eisenhower rozhodl, že Coca-Cola bude dostupná pro všechny vojáky na všech bojištích. Do války bylo posláno skoro 150 zaměstnanců Coca-Coly, aby se zde starali o zásobování, vymývání a víčkování lahví. Ve Spojených státech se na výrobě a distribuci, ať už lahví, nebo samotné Coly, podílelo 44 států (v té době ze 48 států). Již v roce 1943 Eisenhower nechal objednat u společnosti Coca-Cola neuvěřitelné 3 miliony lahví (některé zdroje uvádí dokonce 6 milionů), které byly poslány americkým vojákům bojujícím v Pacifiku, Africe, Itálii a později v celé Evropě.

Morálka a reklamy

Bojujícím Američanům přítomnost Coca-Coly v boji rapidně pozvedla morálku. Každý voják měl nárok na lahev Coca-Coly za cenu 5 centů, ať už se nacházel kdekoliv mimo domov. Taktéž nebylo výjimkou, že k některým vojákům si lahev našla cestu skrz zásilky z domova (od přátel, či rodiny). Velký vliv měly také reklamy, které nejčastěji symbolizovaly spojenectví, sílu válečného průmyslu ve Spojených státech, atd. Váleční veteráni ve svých výpovědích často uváděli, že napít se ledově vychlazené Coca-Coly uprostřed válečné vřavy, byl nepopsatelný zážitek. Není tedy pochyb, že se Coca-Cola stala jakýmsi symbolem v boji za svobodu. Jak válka pokračovala, lahví s Coca-Colou se na frontu dostávalo stále více a na mnoha místech dokonce vznikaly „mobilní fabriky na Coca-Colu“.

Závěr

Většina zdrojů se shoduje na tom, že během 2. světové války bylo sloužícími muži a ženami v armádě vypito neuvěřitelných 5 bilionů lahví Coca-Coly. V roce 1945 se Coca-Cola stala registrovanou značkou společnosti The Coca-Cola Company. Taktéž koncem roku 1945 bylo po celém světě již 64 stáčíren, které Coca-Colu distribuovaly. Od konce 2. světové války se tak Coca-Cola dočkala masivního rozšíření po celém světě.

Americký voják s vychlazenou Coca-Colou, Itálie 1943.

Zdroje:

Fotografie: US soldier in Italy cooling off with a bottle of Coca-Cola (1943). In: Reddit [online], [cit. 2023-04-03]. Dostupné z: https://www.reddit.com/r/wwiipics/comments/w1t1y4/us_soldier_in_italy_cooling_off_with_a_bottle_of/.

Without Europe, Coca-Cola would never have become the global brand it is today. In: Coca-Cola Europe [online], [cit. 2023-04-03]. Dostupné z: https://www.coca-cola.eu/news/supporting-health-and-wellbeing/without-europe-coca-cola-would-never-have-become-the-global-brand-it-is-today.

Coca-Cola: the pause that refreshed. In: The National WWII Museum New Orleans [online], [cit. 2023-04-03]. Dostupné z: http://www.nww2m.com/2011/08/coca-cola-the-pause-that-refreshed-2/.

Was Coca-Cola consumed by soldiers in world war II?. In: Coca-Cola Canada [online], [cit. 2023-04-03]. Dosupné z: https://www.coca-cola.ca/faqs/coca-cola-faqs-history/Was-coca-cola-consumed-by-soldiers-in-world-war-II.

ENJAMES, Henri P., GI Collector’s Guide Vol. 1, Paris 2004, s. 175.

SKANDÁLY COCA COLA | vznik, Fanta, Nová Cola, minerálka z kohoutku a plnění láhví […]. In: YouTube [online], [cit. 2023-04-10]. Dostupné z: https://youtu.be/MrTHWrDE_08.

About Tomáš Fiala

Studuji historii na katedře historických věd ZČU. Z historie mě nejvíce zajímá 2. světová válka, dějiny USA a dějiny novověku. Ve volném čase rád sleduji filmy, nebo se věnuji čtení.
View all posts by Tomáš Fiala →