Pro studenty

Hnutí singularita

V dnešní době existují mnohé formy aktivismu. Různá hnutí bojují za politickou změnu, ochranu přírody, práva zvířat či za právo držet zbraň. Za pozornost stojí skupina lidí nazvaná Singularity Group.  Tito aktivisté se zaměřují především na pragmatickou akci a na to, aby jejich činnost měla co největší dopad.

Zakladatelem je Athene‘ Bachir Boumaâza, populární youtuber a hráč World of Warcraft. Již dříve se podílel na získání peněz pro projekt Save the Children a poté založil vlastní charitu Gaming for Good. Skrze streamy na platformě Twitch pak vybral více než 10 milionů dolarů.

Tento člověk tedy stojí za zmíněnou organizací, která nyní sídlí v blízkosti Berlína. Jde jim především o skutečnou změnu světa. Změnu zahrnující zvýšení povědomí o důležitých problémech, získávání peněz pro charitativní účely a v budoucnu decentralizovaný univerzální základní příjem. Ten mají zajistit vytvořené kryptoměny PRPS (Purpose) a DUBI (Decentralized Universal Basic Income).

Členové žijí společně v bytovém komplexu a spojuje je víra v logiku. Ano, zní to zvláštně. Aby mohla být vůbec organizace vytvořena a lidé z různých zemí mohli legálně přijet, žít a pracovat v zájmu obecně prospěšného účelu, zaregistroval se spolek jako náboženství. Konkrétně jako neuro-spinozismus. Tento směr používá poznatky z neurověd a spočívá ve víře, že logika je stálý vzor, skrze který se dostáváme ke skutečnosti. Po praktikujících se především chce, aby klikli.

The click je adoptování logiky jako ústřední hodnoty, která motivuje a řídí směřování našeho jednání. Nejdříve je potřeba zjistit naší stávající ústřední hodnotu. Tím, co nás emocionálně pohání, může být komfort, rodina, obdiv ostatních nebo bezpečí. Jen logika prý vede k úplnému sladění s realitou a odstraňuje rozpory mezi našimi činy a jejich důsledky. Důvěra v logiku má zbavit vnitřního konfliktu a dát smysl našemu životu.

Právě na dávání smyslu vedoucímu ke kritické racionální akci, je v tomto společenství kladen velký důraz. Členové se vnímají z pohledu třetí osoby, jako nepatrná součást kolektivu lidství a snaží se o podporu obecně prospěšného účelu. Ve snaze o výchovu a pozvednutí úrovně vědomí vydávají různé podcasty, videa a články. Část internetové komunity však vnímá skupinu jako kult, který zbožštil logiku a vše ospravedlňuje dobrým záměrem.

Vtip je v tom, že se k nim právě teď můžete přidat. Veškeré základní komodity, jako jsou jídlo, voda a vlastní pokoj, pro vás budou zajištěny. Žití zdarma je podmíněné prací na projektech a touhou opravdu něco ve světě změnit. Kromě toho musíte být plnoletí, vegetariáni a mít povolení zůstat nějakou dobu v Německu, což je snazší pro občany EU.