Pozvánky na akce, Pro studenty

Pozvánka k volbám do Akademického senátu ZČU

Západočeská univerzita v Plzni vás zve k volbám do Akademického senátu ZČU, které se uskuteční ve dnech 2. – 6. listopadu 2020. Co je vlastně úlohou AS ZČU? Tak například volba rektora, schvalování rozpočtů, vnitřních předpisů univerzity a mnoho dalších věcí nezbytných pro její správné fungování.

Zároveň věnujte prosím (coby studenti filozofické fakulty obzvlášť) pozornost také volbám do AS Filozofické fakulty, jež proběhnou ve dnech 10 listopadu v čase 9:00 – 19:00 a 11 listopadu 2020 od 9:00 do 17:00 v místnosti SP 319, Sedláčkova 15. Do 26. října 2020 je rovněž možné členům volební komise odevzdávat své návrhy na kandidáty. AS tvoří důležitou součást univerzity, využijte proto příležitosti podílet se na jejím formování a přijďte v uvedených dnech k volbám podpořit své favority. Pokud by vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo možné realizovat volby běžným způsobem, budete o případných změnách včas informováni na stránkách fakulty. Nezapomeňte, že na vašich hlasech záleží.

Více informací najdete na následujících stránkách:

https://www.zcu.cz/cs/University/About-us/University-management/Academic-senate/elections.html

https://ff.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/volby-as-2021-2022.html

About Adéla Sommerová