Pozvánky na akce, Pro studenty

Nová přednáška přiblíží obraz ženy v alžbětinské literární kultuře

Filozofická fakulta ZČU vás zve na další ze zajímavých přednášek z cyklu Univerzita jako příležitost. Tentokrát v podání filosofky a literární historičky PhDr. Martiny Kastnerové, Ph.D., působící na FF ZČU od roku 2006. Zaměřuje se především na angloamerické prostředí, analýzu renesančních textů a teorie interpretace. Renesanční kultura a literatura patří nejen k jejím profesním, ale též k osobním zájmům.

Přednáška nese název „Bezedný oceán ženské touhy: láska a klam v alžbětinské literární kultuře“ a jejím hlavním tématem bude ženská literární tvorba a celkově obraz ženy v dílech alžbětinské doby. „Prostřednictvím metafory ‚bezedného oceánu (resp. nepostižitelného prostoru) ženské touhy‘ vycházející z Shakespearovy hry Král Lear bude v přednášce přiblížen způsob, jakým je v literární kultuře alžbětinské, resp. jakobínské Anglie prezentována a chápána ženská postava, její motivace a chování; a jakým způsobem se konceptualizuje ženské autorství, a to na příkladě díla Lady Mary Wroth. Mary Wroth je zajímavá zejména proto, že se nestaví proti (mužské) poetické tradici, ale naopak z ní čerpá. Své autorství utváří zejména na základě ideje stálosti, jíž nabízí jako odpověď na tradiční obraz ženy jako nestálé, nemoudré, povrchní, rozmarné, nepochopitelné, nebezpečné. Autonomie ženy roste z její akceptované, zvolené podřízenosti, nikoli z opozice vůči dané společenské roli,“ přibližuje obsah přednášky doktorka Kastnerová.

Těšíme se na vás 10. března 2020 v 17:00 v místnosti SP 319, Sedláčkova 15.

Více informací najdete na stránkách kfi.zcu.cz,  hsvv.zcu.cz

Zdroje: https://kfi.zcu.cz/ http://hsvv.zcu.cz

About Adéla Sommerová