Úvahy a zamyšlení

Mezigenerační (ne)shody

Asi každý z nás alespoň jednou v životě slyšel věty jako „To já, když jsem byl v tvém věku, (…)”, „Když byl svět ještě v pořádku …” a mnoho dalších jejich odrůd. Hlavní myšlenka v těchto větách spočívá v jakémsi srovnání, o které se úporně snaží povětšinou generace starší. Generace, která ještě živě pamatuje nedemokratický režim a jejíž rodiče se většinou narodili do světa, který svírala druhá světová válka. Mám na mysli generaci našich rodičů – Husákovy děti, zlatý ročník sedmdesát apod. Tito lidé se narodili…

Celý článek