Recenze

Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů – Lukáš Dirga

Jde o knihu vydanou v roce 2020 Západočeskou univerzitou v Plzni čítající cca 160 stran. Je upravenou a aktualizovanou disertační prací, kterou autor obhájil v roce 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kniha je rozdělena na dvě velké části a následně na menší podkapitoly. Humaniace vězeňství… „Pokus o popis různorodosti definic a přístupů aktérů světa za mřížemi českých věznic k procesu humanizace českého vězeňství.”  Takto sám autor hned v úvodu charakterizuje svou knihu. Cílem této publikace je pak přispět k…

Celý článek