Dění na FF, Pozvánky na akce, Pro studenty

Katedra filozofie pořádá studentskou vědeckou konferenci

Katedra filozofie vás zve na studentskou vědeckou konferenci Metodologie doktorského výzkumu v humanitních a společenských vědách, která se uskuteční 12. 10. 2023 v budově Sedláčkova 15, místnost SP 319. Jak již název napovídá, hlavními tématy konference budou zejména metodologické postupy využitelné ve výzkumu doktorandů humanitních a společenskovědních oborů, dále rovněž práce se zdroji a problémy, s nimiž se doktorandi během svého výzkumu setkávají. Konference se soustředí na vytvoření prostoru pro diskusi, kde si účastníci mohou vzájemně předávat své zkušenosti. V neposlední řadě má konference pomoci doktorandům z různých oborů a univerzit navázat kontakty v rámci odborné komunity.

Konference je určena především studentům doktorského studia v oboru humanitních a společenských věd. Všechny potřebné informace naleznete na oficiálních stránkách konference.

About Adéla Sommerová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *